Electronic Theses of UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Items where Subject is "22 PHILOSOPHY AND RELIGIOUS STUDIES > 2204 Religion and Religious Studies > 220403 Islamic Studies"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | W | Y | Z
Number of items at this level: 872.

A

Adawiyah, Robiatul (2016) Nilai-nilai pendidikan akhlak dalam ibadah shalat. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Adawiyah, Robiatul (2014) Peranan orangtua dalam menanamkan pendidikan sosial aspek kerukunan umat beragama di Desa Manegen Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Adilah, Nur (2020) Perhatian orangtua terhadap pendidikan agama islam anak di Lingkungan III Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Adriyany, Devi (2016) Pengaruh bimbingan ibadah shalat oleh orangtua terhadap kedisiplinan shalat fardhu remaja di Kelurahan Pintupadang I Kecamatan Batang Angkola. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Afriani, Afriani (2016) Faktor-faktor penyebab remaja laki-laki merokok di Kelurahan Pasar Maga Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Afriani, Wilda (2013) Nilai-nilai pendidikan islam yang terkandung dalam novel “Hapalan Shalat Delisa” Karya Tere Liye. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Aini, Nur (2015) Nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam surah Al-Ma'un. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Ainun, Nur (2015) Pengaruh pemberian hukuman (punishment) dan ganjaran (reward) orangtua terhadap pengamalan ibadah shalat anak di Desa Mompang Jae Kecamatan Penyabungan Utara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Aisah, Yuliani (2020) تحليل معانى الاستفهام في سورة الواقعة وارتباطها في تعليم البلاغة. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Aisyah, Aisyah (2016) Peran orangtua dalam menanamkan pendidikan agama islam pada anak usia dini di Kelurahan Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Aisyah, Marliani Vivit (2019) Penerapan metode bimbingan kelompok terhadap kemampuan membaca al-qur’an anak di Desa Gunung Manaon Kecamatan Panyabungan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Akhmadi, Ali (2018) Penerapan retorika da’i dalam berdakwah di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Alam, Nur (2017) Pengaruh bimbingan orangtua terhadap akhlak remaja di desa Hutarimbaru Kecamatan Panyabungan Timur. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Alamasyah, Bgd. Raja (2020) Perubahan perilaku keagamaan mantan narapidana lapas kota Padangsidimpuan Kampung Selamat Kelurahan Wek-1 Kecamatan Padangsidimpuan Utara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Alamsyah, Alamsyah (2015) Peranan Radio START FM sebagai media dakwah di Panyabungan Kabupaten Mandaiking Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Alamuddin, Alamuddin (2016) Pelaksanaan zakat tambang emas di Desa Hadangkahan Kecamatan Batang Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Alawiyah, Resti Mariati (2014) Manajemen pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 11 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Aliah, Nur (2019) Pola asuh orangtua tunggal dalam mendidik anak di desa Huta Lombang Lubis Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Aliyah, Masnurol (2009) Pelaksanaan pendidikan agama islam dalam keluarga petani karet di Desa Batang Baruhar Jae Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Amina, Nur (2017) Pembinaan shalat remaja (studi di Desa Sungai Durian, Kecamatan Padang Bolak, Kabuparen Padang Lawas Utara). Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Aminah, Siti (2013) Pemikiran dakwah Syekh Taqiyuddin An Nabhani. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Amni, Sitroh (2020) تحليل معانى حرف من وعن في سورة الأعراف وارتباطها في تعليم قرأة الكتب. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Andisyahwadi, Andisyahwadi (2014) Persepsi orangtua terhadap pendidikan agama di Desa Sipange Godang Kecamatan Sayurmatinggi. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Andriani, Henni (2017) Pola asuh orangtua dalam membimbing tingkah laku remaja di Desa Huta Lombang Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Annisa, Mitra (2019) Peran guru pendidikan agama Islam dalam menanamkan perilaku Islami siswa SMA Negeri 1 Batang Angkola Kabupatentapanuli Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Anshari, Roihan (2009) Makhraj hafalan al-qur’an siswa kelas XI MAN 2 Model Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Anti, Nopri (2011) Problematika pembinaan akhlak santri di pondok pesantren Al-Mandili Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Aprilla, Tika (2022) Upaya keluarga dalam menanamkan akidah akhlak pada anak di masa pandemi covid-19 Desa Gunung Manaon Kecamatan Panyabungan kota Kabupaten Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Ardiana, Eva (2017) Persepsi siswa pada pembelajaran pendidikan agama Islam dalam kegiatan ekstrakurikuler di SMP Negeri 2 Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Arfah, Alfi (2019) Pengaruh model Pembelajaran kooperatif tipe team games tournament (tgt) terhadap hasil belajar pokok bahasan meneladanai ketaatan malaikat- malaikat Allah Swt kelas VII di SMP N 5 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Arfah, Siti (2019) Upaya guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan self control siswa di SMA Negeri 1 Muarasipongi. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Arham, Dahnial (2015) Pelaksanaan kegiatan ekstra kurikuler bidang keagamaan di MTsN 2 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Ariani, Nora Elsha (2017) Pemanfaatan hak cipta sebagai objek wakaf ditinjau dari hukum islam. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Arianti, Henni (2018) Pembinaan karakter santri di pondok pesantren Al-Ansor Desa Manunggang Julu Kota Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Aritonang, Nurul Aini (2022) Manajemen muhadhoroh dalam mencetak da’i di Pondok Pesantren Darurrisalah Padang Hunik Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Arleni, Arleni (2009) Efektifitas metode diskusi dalam bidang studi fikih di MAN 1 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Arpah, Siti (2014) Konsep pendidikan akhlak menurut Al-Ghazali (study Ihya’ ‘Ulumuddin). Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Artina, Santi (2019) Upaya guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran pendidikan agama Islam SMP Negeri 2 Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Asiah, Nur (2014) Usaha orang tua dalam penerapan pendidikan agama Islam anak pada keluarga petani di Desa Hutabangun Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Asikoh, Nur (2017) Strategi guru PAI dalam mengatasi kenakalan siswa SMP Negeri 4 Siabu Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Aslamiyah, Aslamiyah (2012) Akhlak santri dalam keluarga di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Aslinda, Yenti (2017) Evaluasi pemanfaatan alat permainan dalam perkembangan kecerdasan anak di RA Al-Qur’an Dina Padangmatinggi. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Asmidah, Asmidah (2018) Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di SD Negeri 092 Pagaran Tonga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Asnaita, Asnaita (2016) Upaya guru dalam meningkatkan kualitas akhlak santri pondok pesantren Modern Al-abraar Siondop Julu Kecamatan Angkola Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Asni, Nur (2020) Upaya guru pendidikan agama islam dalam meningkatkan akhlakul karimah siswa SMP Negeri 6 Ujung Gading Pasaman Barat. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Asra, Fauziah Dini Fiyah (2022) Pembelajaran pendidikan agama islam pada masa covid-19 di SMA Negeri 1 Pinangsori Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Azizah, Wardah (2020) Dakwah dan Ilmu Komunikasi/Bimbingan Konseling Islam. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

B

Bakar, Abu (2018) Efektivitas penerapan metode pembiasaanbagi siswa di MAN 1 Rao Selatan Kabupaten Pasaman Timur. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Banuaran, Banuaran (2016) Upaya meningkatkan aktivitas dan kreativitas belajar PAI melalui penggunaan media audio-visual di kelas VIII-3 SMP Negeri 2 Siabu Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Masters thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Basit, Abdul (2014) Nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam Surah al-Baqarah ayat 67-73. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Batubara, Atikah (2017) Upaya orangtua menanamkan pendidikan agama pada anak usia dini di desa Hutapungkut Julu, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Batubara, Delila Sari (2015) Hubung kemampuan tahfiz Al-Qur’an dengan pelaksanaan shalat mahasiswa Jurusan PAI Semester VI di FTIK IAIN Padangsidimpuan T.A 2014/2015. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Batubara, Eva Fadilah (2019) Pengaruh kedisiplinan terhadap prestasi belajar pendidikan agama Islam siswa SD Yayasan Adnani Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Batubara, Hamdan Husein (2011) Makna kata ta’lim dalam konsep pendidikan Islam. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Batubara, Helfinasyam (2021) Implementasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam berbasis multikultural di SMK Negeri 3 Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Masters thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Batubara, Masdeni (2014) Implementasi pendidikan agama Islam pada anak usia remaja dalam keluarga masyarakat di Desa Muaratais III Kecamatan Batang Angkola. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Batubara, Parwis (2015) Upaya peningkatan tradisi keilmuan di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Batubara, Riski Ani (2013) Upaya orangtua dalam meningkatkan kemampuan anak membaca Al-Qur’an di Desa Tolang Jae Kec.Sayur Matinggi Tapanuli Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Batubara, Roihan (2019) Upaya orangtua dalam pembinaan kemampuan membaca al-qur’an anak usia sekolah dasar di lingkungan III Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Batubara, Rubiana (2010) Usaha orangtua dalam meningkatkan motivasi belajar anak di Desa Aek Badak Jae Kecamatan Sayurmatinggi Kabupaten Tapanuli Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Batubara, Yusrina (2018) Strategi guru pendidikan agama islam dalam mengaktifkan pengamalan shalat berjamaah siswa di SMP Negeri 1 Panyabungan Utara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Batubara, Zulmiadi (2016) Problematika orang tua dalam memberikan pendidikan Agama kepada anak di Kelurahan Sayurmatinggi II Kecamatan Sayurmatinggi. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Bm, Alan Sayid Abdilah (2021) Pemikiran Kiyai Haji Ahmad Dahlan tentang pendidikan Islam. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Borotan, Sumarni (2012) Pengamalan agama kaum bapak dan upaya pembinaannya di desa Sinyior Kecamatan Angkola Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Bulan, Sri (2016) Implementasi pendidikan agama Islam pada siswa tunarungu di SLB Negeri Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Butar-butar, Amrilsyah (2020) Pengaruh manajemen sumber daya manusia dan motivasi kepala sekolah terhadap disiplin kerja guru di Sekolah Islam Terpadu Kabupaten Tapanuli Tengah. Masters thesis, IAIN Padangsidimpuan.

C

Caniago, Anita Handayani (2021) Pola manajemen Kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah dalam peningkatan mutu Pendidikan Agama Islam di Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan. Masters thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Caniago, Koiruddin (2017) Upaya guru fiqih dalam meningkatkan ibadah sholat siswa di MTs Swasta Jabalul Madaniyah Sijungkang Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Chobli, Chobli (2018) Pembinaan keberagamaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Padangsidimpuan. Masters thesis, IAIN Padangsidimpuan.

D

Dalimunthe, Dimina (2013) Pengaruh keterampilan dasar mengajar terhadap aktivitas belajar pendidikan agama islam siswa kelas VIII Di SMP Negeri 3 Huraba Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Dalimunthe, Halimah (2015) Kumpul malam dan moral remaja putus sekolah di Desa Hutapuli Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Dalimunthe, Hikma Sari (2017) Kepedulian orangtua dalam membentuk tingkah laku remaja di Desa Sialagundi Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Dalimunthe, Lenni (2014) Tingkat pengetahuan mahasiswa tentang profesi keguruan pada jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) di IAIN Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Dalimunthe, Lestari (2014) Perbandingan pengamalan agama remaja lulusan pesantren dengan lulusan sekolah umum di desa Manunggang Julu Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Dalimunthe, Nur Aina (2014) Persepsi dan motivasi orang tua dalam pelaksanaan pendidikan agama anak di Kelurahan Huta Tonga Kabupaten Tapanuli Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Dalimunthe, Nurazmi Dalila (2021) Analisis instrumen penilaian berbasis HOTS (Higher Order Thinking Skills) dalam buku siswa Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Revisi 2017 Kelas X SMA terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Masters thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Dalimunthe, Ropikoh (2014) Peran guru agama dalam mengembangkan kecerdasan emosional dan spritual siswa di SD Inpres Pijorkoling. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Dalimunthe, Saripah Aini (2020) Bentuk hukuman terhadap kenakalan santri di Asrama Darul Ikhlas Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Dalimunthe, Tetti Hairani (2015) Perilaku menyimpang pada remaja muslim di desa Pasar Sipiongot Kecamatan Dolok. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Dalimunthe, Tua (2021) Problematika manajemen Masjid Al-Huda dalam optimalisasi peran dan fungsinya di Desa Pir Trans Sosa V Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Dalimunthe, Tuti Halawiyah (2018) Strategi pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Sigalangan Kecamatan Batang Angkola. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Dalimunthe, Ummi Kalsum (2011) Karakteristik Dosen dan pengaruhnya terhadap motivasi belajar mahasiswa program studi pendidikan agama Islam STAIN Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Damanik, Yusrida Ramadani (2021) Implementasi pendidikan Islam dalam keluarga terhadap remaja di Desa Sumber Sari II, Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Darwis, Muhammad (2014) Problematika pembelajaran membaca Al-Qur’an di MTs YPKS Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Dasopang, Helmi Rostiana (2011) Hubungan pendidikan agama dalam keluarga dengan perilaku keagamaan remaja di Lingkungan I Kelurahan Padangmatinggi. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Dasopang, Nailan Nikmah (2016) Kreatifitas guru pendidikan agama islam dalam memotivasi belajar siswa di SMA Negeri 3 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Daulae, Rukiyah Mesra (2017) Kepemimpinan kepala sekolah dalam usaha meningkatkan kedisiplinan mengajar guru di MAS Darul Ulum Sipaho (PEMADU) Kecamatan Halongonan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Daulay, Ainul Fitrah (2018) Penerapan strategi card sort dalam peningkatan kemampuan membaca Alquran anak di Desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Daulay, Aminatul Khusna (2016) Nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Daulay, Borgo (2021) Penggunaan media pembelajaran dalam meningkatkan motivasi belajar pendidikan agama Islam di Persiapan Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Daulay, Hotnida Sari (2014) Nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam novel Bumi Cinta Karya Habiburrahman El Shirazy. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Daulay, Ika Nurmahyuni (2021) Efektivitas belajar pendidikan agama Islam di rumah peserta didik kelas VIII Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Daulay, Maulida Rizki (2009) Upaya orangtua tunggal dalam pembinaan pendidikan keagamaan anak di Kecamatan Ulu Barumun. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Daulay, Nur Alima (2020) Upaya guru dalam mengatasi kesulitan belajar Al-Qur’an Hadis pada siswa kelas III di MIN 1 Kota Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Daulay, Ramda Nur Adelima (2019) Strategi pembelajaran guru akidah akhlak di MTs Al-Amin MompangKecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Daulay, Siti Permata (2015) Pelaksanaan dakwah bil-hal di pondok Pesantren Darul Falah Desa Bukit Berbunga Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Daulay, Suci Nurani (2022) Persepsi orangtua terhadap penggunaan jilbab pada remaja di Kelurahan Pintupadang II Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Delimunthe, Lely Fitriyah (2017) Peranan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di SD Muhammadiyah 2 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Dongoran, Elpi Marito (2017) Implementasi pendidikan agama Islam dalam keluarga terhadap remaja (studi di Desa Silogo-Logo, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara). Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Dongoran, Hetty Elisia (2021) Pengaruh pendekatan saintifik dalam pembelajaran pendidikan agama Islam terhadap hasil belajar siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Sipirok Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Dongoran, Linda Hairani (2016) Upaya guru dalam meningkatkan prestasi belajar pendidikan agama Islam di SD Negeri 101019 Tambiski Kecamatan Saipar Dolok Hole. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Dongoran, Misba (2012) Hubungan pelaksanaan menghafal alquran dengan indeks prestasi belajar mahasiswa STAIN Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Doni, Yoga (2017) Minat masyarakat menyekolahkan anaknya ke Pondok Pesantren Syahbuddin Mustafa Nauli di Desa Aek Nauli Kecamatan Hulu Sihapas Kabupeten Padang Lawas Utara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

E

Efendi, Rustam (2021) Strategi guru Pendidikan Agama Islam dalam menanamkan nilai-nilai multikultural di SMA Negeri 2 Plus Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. Masters thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Endayana, Bestari (2021) Analisis instrumen penilaian berbasis HOTS (Higher Order Thinking Skill ) dalam buku siswa PAI dan Budi Pekerti Revisi 2017 kelas VII terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Masters thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Endayana, Bestari (2019) Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dalam peningkatan hasil belajar PAI siswa kelas VII SMP Negeri 5 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Ermaita, Ermaita (2016) Pengamalan salat dalam membentuk kepribadian mahasiswa (studi pada Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Padangsidimpuan). Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

F

Fadilah, Ummul (2018) Problematika Pembelajaran Pendidikan agama Islam di SMP Negeri 8 Pijor Koling, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Fadly, Mhd. (2013) Pengaruh konflik keluarga Lingkungan II Kelurahan Sihitang Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Fahmi, Sul (2008) Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan baca tulis al-qur’an siswa kelas XI SMAN 8 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Fahri, Muhammad (2014) Studi pembinaan akhlak murid Madrasah Diniyah Takmiliyah Babul Falah Kelurahan Wek VI Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Fatimah, Enni (2015) Upaya meningkatkan keterampilan shalat fardhu melalui metode praktek di kelas IV SD Negeri 151 Roburan Lombang. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Fatimah, Siti (2014) Pengaruh penerapan kode etik mahasiswa terhadap pembentukan kepribadian mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Fauzan, Rahmad (2015) Pendidikan karakter dalam perspektif Islam untuk anak usia 7 sampai 12 tahun. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Fauzi, Asrobiatun (2021) Problematika pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas VIII SMP Negeri 2 Satu Atap Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara. Masters thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Firdaus, Muhammad (2019) Nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam hadis Al-Bukhari no. 1296. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Firmansyah, Adi (2016) Pengaruh pembelajaran akidah akhlak terhadap tingkah laku siswa di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Yayasan Pendidikan Karya Setia(YPKS) Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Fithri, Nuradilah (2016) Aktivitas orangtua dalam membina pendidikan agama anak usia dini di Desa Muara Siambak Kecamatan Kota Nopan Kabupaten Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Fitri, Merida (2017) Peran orang tua dalam meningkatkan pengamalan ajaran agama islam anak di desa Kubangan Pandan Sari Kecamatan Batahan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Fitri, Soleha (2015) Implementasi strategi pembelajaran kontekstual dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 5 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Fitriani, Anna (2016) Pola pendidikan orangtua dalam pembentukan kepribadian remaja di Desa Hutapungkut Jae Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

G

Gultom, Ayu Rahayu (2018) Pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB) Negeri Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Gultom, Hotnita (2014) Pelaksanaan pembelajaran bahasa arab di pondok pesantren Al-Ansor Manunggang Julu Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Gusman, Sri Wahyuni (2021) Strategi pengawas dalam meningkatkan profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar di Kota Sibolga. Masters thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Gusmiana, Gusmiana (2015) Problematika guru pendidikan agama Islam dalam pembinaan kepribadian siswa di SMP Negeri 4 Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Gustina, Gustina (2015) Penggunaan metode resitasi dalam meningkatkan minat belajar pendidikan agama islam siswa SD Negeri No.101232 Purbatua Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

H

Habib, Habib (2022) Analisis potensi wisata halal Air Terjun Simatutung Rianiate Kecamatan Angkola Sangkunur. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Habibi, Ikhsan (2012) Pengaruh minat mahasiswa jurusan dakwah untuk berprofesi sebagai da’i terhadap nilai matakuliah ilmu-ilmu dakwah. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hadi, Ilham (2018) Implementasi kurikulum Pendidikan Agama Islam dalam internalisasi nilai-nilai multikultural di SMP Negeri 2 Padangsidimpuan. Masters thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hafifah, Hafifah (2019) Problematika pembinaan keagamaan remaja di Desa Hutabaringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hakim, Lukman Al (2021) Pendidikan Islam pada masa Khalifah Utsman Bin Affan tahun (23-35 H/644-656 M). Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Halima, Nur (2022) Pengaruh religiusitas dan kepercayaan terhadap preferensi menabung pada bank syariah. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Halimah, Nur (2019) Penerapan metode targhīb wa tarhīb dengan bahan ajar berbasis kisah dalam peningkatan hasil belajar Al-Qur’an Hadis siswa kelas VII MTsN 2 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Halimahtussakdia, Halimahtussakdia (2019) Penerapan ganjaran dalam membina perilaku peserta didik kelas VIII di Madrasah Tsanawiyah Swasta Darul Istiqomah Hutapadang Pijorkoling. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Halimahtussa’diyah, Halimahtussa’diyah (2021) Implementasi Peraturan Daerah nomor 05 tahun 2006 tentang pandai baca tulis al-Qur’an bagi siswa SMP Negeri 3 Padangsidimpuan. Masters thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hamid, Abdul (2019) Metode pendidikan jamaah tabligh dalam meningkatkan shalat berjamaah di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hamri, Zul (2012) Peranan orang tua mebina anak suku nias muslim Kelurahan Sihitang Padangsidimpuan Dalam melaksanaan Ibadah Shalat. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hanafi, Ahmad (2017) Peranan dalihan na tolu dalam proses interaksi antara nilai-nilai adat dengan pendidikan agama Islam di Desa Laru Boalak Kecamatan Tambanagn Kabupaten Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hanapi, Hanapi (2010) Peranan Syekh Ali Hasan Ahmad Addary dalam dunia pendidikan di Tapanuli Bagian Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hanifah, Hanifah (2019) Penerapan teori konseling analisis transaksional dalam pembentukan kepribadian Remaja di Desa Hutabaringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hannum, Kholidah (2017) Strategi guru akidah akhlak dalam pembinaan akhlak siswa di Madrasah Tsanawiyah NU Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hannum, Latipa (2016) Studi pelaksanaan pendidikan agama anak dalam keluarga janda di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hannum, Latipah (2015) Upaya guru meningkatkan motivasi belajar agama Islam siswa SMP Negeri I Lembah Sorik Marapi. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hannum, Saripah (2017) Penyimpangan perilaku remaja dan penyebabnya di Kelurahan Simpanggambir Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hapipah, Nur (2016) Nilai-nilai pendidikan karakter dalam ibadah puasa ramadhan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hapni, Kholidah (2014) Pengaruh model pembelajaran picture and picture terhadap kemampuan psikomotorik siswa kelas III pada pokok bahasan shalat di SD Negeri 200 Tombang Bustak Kecamata Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Abdi Paimaon (2014) Teknik memfungsikan otak secara seimbang dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Abdul Ajis (2021) Analisis buku ajar sejarah kebudayaan islam untuk Madrasah Aliyah kelas X dan XI terbitan Kementerian Agama. Masters thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Abdul Ajis (2018) Gambaran kompetensi pedagogik guru pendidikan agama Islam di MTs Al-Bahriyah Gumarupu Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Ahmad Mahran (2020) Keefektifan membaca al-qur’an bagi kesehatan jiwa lanjut usia di lembaga kesejahteraan sosial pondok Ma’arif Muslimin Padangsidimpuan Utara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Aidul Azhari (2020) Peranan guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan kecerdasan emosional siswa SMA Negeri 1 Sipirok Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Anwar Shadat (2012) Penggunaan sumber belajar pendidikan agama islam di SMP Negeri 8 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Arpan Sahbih (2020) Motivasi belajar siswa pada pelajaran pendidikan agama Islam kelas XI SMK Negeri 1 Angkola Timur Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Asmika Yanti (2018) Analisis hukum islam terhadap peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan nomor 07 Tahun 2005 tentang larangan penjualan dan pengedaran minuman keras. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Asnan (2019) Nilai-nilai pendidikan Islam dalam upacara mangupa haroan boru atau patobang anak dalam adat budaya Tapanuli Desa Bargottopong Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Asrul (2014) Pandangan masyarakat terhadap kegiatan keagamaan pada Masjid Tadjmilal Azhar Komplek Sidimpuan Baru Kelurahan Silandit. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Azhari Firdaus (2015) Metode ceramah dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SD Negeri 0201 Pasar Binanga. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Azmar Nursyijal (2019) Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pengajian Al-Qur’an siswa kelas XI di SMK N 2 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Delisma (2017) Problematika pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP NEGERI 2 Huristak, Kabupaten Padang Lawas. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Delismawati (2009) Perhatian orangtua terhadap pelaksanaan ibadah shalat anak di Desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Desi Nelpiah (2020) Upaya guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan pembelajaran efektif Sekolah Dasar Negeri 101450 Balimbing Kecamatan Padang Bolak Julu. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Desma Warni (2018) Peran orangtua dalam membimbing disiplin shalat remaja di Desa Sidadi II Kecamatan Batang Angkola Tapanuli Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Elfrida Juita (2013) Hubungan kemampuan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) memanfaatkan media pembelajaran dengan motivasi belajar siswa di SMP Negeri 2 Sampean Kec. Sei Kanan Labuhanbatu Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Elli Saida (2018) Pembelajaran pendidikan agama islam pada kelas unggulan di Pondok Pesantren Al Ansor Desa Manunggang Julu Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Enni Novia (2020) Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi UKM di pasar inpres Sadabuan terhadap produk Arrum pada PT. Pegadaian Syariah Sadabuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Erma Yanti (2017) Pendidikan agama islam dalam meningkatkan pengamalan ibadah shalat siswa Madrasah Tarbiyah Islamiyah Hajoran Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Halimatussahdia (2014) Upaya guru PAI dalam pembentukan perilaku siswa di SMA Negeri 6 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Hamida Syukriana (2019) Persepsi masyarakat Desa Rondaman Lombang terhadap kegiatan keagamaan Islam di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Hasian (2018) Penerapan metode role playing dalam peningkatan aktivitas dan hasil belajar aqidah akhlak peserta didik kelas VIII-1 Madrasah Tsanawiyah Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan. Masters thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Hilma Yansi (2019) Manajemen pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Madrasah Aliyah Swasta Baitur Rahman Desa Parau Sorat Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Hotna Damayanti (2019) Metode pembelajaran baca tulis Al-Quran siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Tapanuli Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Hotni (2012) Pelaksanaan program pengayaan materi PAI bagi siswa di SMA Negeri 4 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Hotniarti (2021) Nilai pendidikan Islam dalam kearifan lokal marpege pege pada masyarakat Desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Ibrahim Holil (2014) Pandangan masyarakat terhadap akhlak mahasiswa IAIN Padangsidimpuan di kelurahan Sihitang Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Indra Goesnadi (2019) Problematika pembelajaran baca Al-Quran siswa di Madrasah Aliyah Negeri Sipirok Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Itamasari (2017) Perhatian dan pegawasan orangtua terhadap pelaksanaan ibadah shalat anak di Desa Bahal Kecamatan Portibi. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Jija Hannum (2020) Penerapan konseling islam dalam mengatasi problematika remaja dalam keluarga di Dusun Sukamulia Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Kholila Rizki (2016) Upaya orang tua dalam menanamkan pendidikan agama Islam pada anak usia dini di desa Batutambun Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Lanni Sopiana (2017) Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap pembentukan karakter guru di sekolah menengah atas (SMA) Negeri I Halongonan Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Leli Nirawati (2011) Hubungan kemampuan guru dalam menguasai bahan pelajaran dengan aktivitas pembelajaran fikih MTS Negeri Binanga. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Mahlil (2017) Implementasi program tahfizd Al-qur’an juz Amma di Raudhatul Athfal Al-Rizky Pudun Jae Kecamatan Padang Sidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Manna Wassalwa (2016) Pengaruh bimbingan ibadah shalat oleh orangtua terhadap kedisiplinan shalat anak di Desa Goti Padangsidimpuan Tenggara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Mara Saman (2021) Pembinaan keagamaan lanjut usia dalam tradisi marpondok di Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas. Masters thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Masdelima (2017) Penyimpangan perilaku seksual remaja (studi di Desa Ruraburangir Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas). Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Masrohana (2017) Persepsi masyarakat terhadap alumni lembaga Pendidikan Agama di Desa Panompuan Kecamatan Angkola Timur. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Masrul Efendi Umar (2013) Format siaran dakwah radio 106.6 KIIS FM Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Mawaddah Fitri Embara (2012) Persepsi orangtua terhadap pendidikan anak di Desa Pudun Jae Kecamatan Padangsidimpun Batunadua. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Miswar (2019) Manajemen pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia Tapanuli Selatan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. Masters thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Mora Pemimpin (2019) Analisis kurikulum Pendidikan Agama Islam di SMP IT Darul Hasan Kota Padangsidimpuan. Masters thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Muhammad Syahril (2013) Usaha guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan ranah afektif di SMA Negeri 5 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Musaddad (2012) Konsep pendidikan islam tentang tanggung jawab orangtua terhadap pendidikan anak. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Nadla Lisa Fitri (2018) Hubungan keadaan ekonomi orangtua dengan prestasi belajar pendidikan agama Islam siswa kelas VII SMPN 1 Sayurmatinggi. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Norma (2015) Meningkatkan pelaksanaan tata cara shalat dengan menggunakan media gambar di MDA Al- Falah Batunadua. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Nova Andriani (2019) Faktor-faktor penyebab rendahnya solidaritas sosial keagamaan masyarakat Dusun II Huta Lambung Kecamatan Angkola Barat. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Nur Ajijah (2019) Minat baca Al-Qur’an remaja usia 12-16 tahun di Desa Sampuran Simarloting Kecamatan Hulu Sihapas Kabupaten Padang Lawas Uatara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Nur Hamidah (2018) Pengaruh menghafal Al-Qur’an terhadap kepribadian anak asuh di Panti Asuhan Maimun Babussalam Basilam Baru Desa Hutatonga Kecamatan Batang Angkola. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Nur Ikhwana (2022) Metode dakwah majelis taklim al-jihad dalam meningkatkan keislaman masyarakat di Desa Singkuang Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Nur Jamiah (2017) Persepsi orangtua tentang kedisiplinan anak dalam beribadah di desa Simanuldang Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Nurhayati (2019) Peranan ulama dalam pengembangan pendidikan keagamaan Islam di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Masters thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Nurhidayah (2015) Pengaruh perkembangan teknologi pendidikan terhadap prestasi belajar pendidikan agama islam siswa kelas VIII di SMP Negeri 5 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Nurlina (2018) Upaya guru pendidikan agama Islam dalam mencegah kenakalan siswa di SMP Negeri 1 Singgalang Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Nurrini Imelda (2012) Peran organisasi ekstra kampus dalam pembentukan kompetensi kepemimpinan mahasiswa prodi Pendidikan Agama Islam STAIN Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Nursalina (2017) Kemampuan Mad’u memahami materi dakwah yang disampaikan Da’i di desa Mompang Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Nurzannah (2021) Kemampuan guru pendidikan agama Islam dalam mengelola kelas di SMA Negeri 2 Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Pirhot Matua (2019) Pengelolaan kelas pada mata pelajaran akidah akhlak di Madrasah Tsanawiyah (MTs) swasta Nurul Falah di Desa Panompuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Pitri Romadani (2015) Upaya meningkatkan hasil belajar siswa melalui keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil pada mata pelajaran pendidikan agama islam (akhlak) siswa Kelas XI Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Rahma Efrida (2018) Pembelajaran kitab kuning di pondok pesantren Syahbuddin Mustafa Nauli Desa Aek Nauili Kecamatan Hulu Sihapas Kabupaten Padang Lawas Utara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Ramisah (2018) Penerapan metode kisah dalam peningkatan pengamalan salat anak pada orangtua tunggal di Desa Goti Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Rika Damayanti (2012) Pengaruh lingkungan sosial terhadap jiwa keberagamaan remaja di kelurahan Napa Kecamatan Angkola Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Risdana (2016) Persepsi masyarakat terhadap akhlak anak di Desa Tapian Nauli Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Rispa (2013) Implikasi kompetensi kepribadian guru pendidikan agama islam terhadap moral siswa di SMP Negeri 7 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Robiani (2017) Peranan orangtua dalam membina akhlak anak usia 6-12 tahun di Desa Tolang Julu Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Rosdiana (2019) Keterampilan guru mengadakan variasi di Mas Al-Falah Desa Kampung Dalam Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Rosna Leli (2021) Pendidikan multikultural dalam pembinaan karakter sosial santri di Pondok Pesantren Islamiyah Padanggarugur Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Masters thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Saibah (2012) Peranan ulama dan umara dalam menanggulangi krisis akhlak remaja di Desa Ujung Gading Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Saimarlina (2017) Peningkatkan mutu manajemen pendidikan di SD Negeri Ulak Tano Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Sakinah (2022) Pengaruh pelaksanaan majelis taklim terhadap ketaatan beragama pada masyarakat usia lanjut di Untemanis Kelurahan Losung Batu Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Sariani (2015) Upaya guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan minat belajar siswa di SMA Negeri I Angkola Timur. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Siti Aminah (2017) Persepsi orangtua terhadap pendidikan agama anak di desa Sialagundi Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Siti Asmari (2015) Penerapan metode mujadalah pada mahasiswa Jurusan KPI Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Siti Maryam (2020) Islam (ROHIS) dalam menumbuhkan sikap keberagaaman siswa di SMA Negeri 2 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Siti Nondang (2012) Penerapan pengelolaan kelas dalam pembelajaran pendidikan agama islam di SMP Negeri 1 Portibi Kecamatan Portibi. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Siti Nurlela Zubaidah (2014) Seni mendidik anak dalam keluarga menurut perspektif Islam di Batang Baruhar Julu Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Siti Rahma (2016) Konsep pendidikan Tauhid dalam keluarga perspektif pendidikan Islam. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Siti Rapinah (2015) Peran orang tua dalam mengawasi perkembangan akhlak anak di Desa Huta Koje Padangsidimpuan Tenggara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Sri Handayani (2015) Hubungan penggunaan metode keteladanan dengan pendidikan karakter di SMP Negeri 4 Sipirok. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Sri Yulianti (2021) Pengaruh profesionalisme guru pendidikan agama Islam terhadap peningkatan hasil belajar siswa di SMA Negeri 1 Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Suci Ramadani (2018) Upaya Guru pendidikan agama islam dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di madrasah Aliyah PP Darul Falah Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Suhayri Rezeki (2019) Peranan Musyrif (pembimbing) membina kemampuan berdakwah Mahasantri Ma’had Al-Jamiah IAIN Padangsidimpuan Tahun Ajaran 2018/2019. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Surya Amanah (2017) Metode orangtua membina shalat anak dalam keluarga di Kelurahan Pintupadang I Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Tenggo Subangun (2019) Pembagian warisan terhadap anak perempuan di desa Padang Kahombu Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Tongku Muda Zulkarnain (2020) Persepsi dosen PAI tentang perbankan syariah dan konvensional ( studi kasus dosen pendidikan agama islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan ). Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Ummi Aisyah (2019) Kreativitas guru pendidikan agama islam dalam membina ranah psikomotorik siswa sekolah luar biasa negeri Hutaimbaru Kecamatan Padangsidimpuan Utara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Wardah Fitrah (2017) Strategi layanan bimbingan petugas Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dalam meningkatkan kualitas keagamaan warga Binaan (studi kasus pada warga Binaan lapas klas IIB Kota Padangsidimpuan). Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Yuni Nazifah (2017) Strategi guru dalam pembinaan karakter siswa di SMA Negeri 1 Sosopan Kecamatan Sosopan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Yusri Mulia (2017) Peranan orangtua dalam mengantisipasi kenakalan remaja di Desa Rimba Soping Kecamatan Angkola Julu Kota Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harahap, Ahmad Fauzan (2022) Problematika badan kepengurusan Masjid Jami’ Miftahul Jannah Desa Ujunggurap Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Harni, Lely (2017) Pelaksanaan kurikulum pendidikan agama Islam di SMP IT Al-Husnayain Panyabungan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hasan, Hasan (2015) Nilai-nilai pendidikan akhlak dalam Surat Al-Balad Ayat 10-17. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hasanah, Nur (2015) Akhlak da’i dalam al-quran (telaah tafsir tahlily surah as-Shaaf ayat 2-3, surah Ali Imran ayat 159, dan surah al-Furqaan ayat 63). Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hasanah, Rodiatul (2015) Problematika pelaksanaan dakwah di desa Baruas Kecamatan Padangsidimpuan Batu Nadua. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hasibuan, Ahmad Sakir (2019) تحليل الإضافة ومعانيها في سورة الفتح من الآية الأولى إلى العاشرة. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hasibuan, Ali Hasan (2018) Program tahfizd Alquran juz 30 di taman pendidikan Alquran Alhidayah, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hasibuan, Ali Sukron (2020) Peranan majelis taklim nurul barkah dalam pendidikan keluarga sakinah di desa Paringgonan Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hasibuan, Anisah Rondana (2020) Problematika pembelajaran pendidikan agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hasibuan, Arison (2016) Persepsi anggota jamaah tabligh tentang kewajiban suami terhadap istri. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hasibuan, Arnida (2013) Evaluasi terhadap pengetahuan dasar keagamaan mahasiswa baru STAIN Padangsidimpuan : kemampuan membaca Al-Qur’an. T.A 2012-2013. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hasibuan, Elfida Sari (2015) Pengaruh kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran terhadap aktivitas belajar siswa kelas VII MTsN 1 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hasibuan, Elvi Khairani (2019) Upaya orangtua dalam penanaman akidah anak di kelurahan Batunadua Julu Kota Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hasibuan, Emmi Yunita (2014) Upaya orangtua dan guru dalam memotivasi anak melaksanakan ibadah shalat di MIN 2 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hasibuan, Ery Septiady (2015) Peranan orangtua dalam meningkatkan minat baca Al-Qur’an anak di Lingkungan I Inpres Sitataring Kelurahan Batang Ayumi Julu Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hasibuan, Halimatussakdia (2017) Peranan keluarga dalam meningkatkan aktivitas keagamaan remaja di desa Simanuldang Jae Kecamatan Ulmu Barumun Kabupaten Padang Lawas. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hasibuan, Insanul Khoiriah (2017) Upaya guru Pendidikan Agama Islam dalam membina kedisiplinan siswa di Madrasah Aliyah Nu Paringgonan Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hasibuan, Irham Hamdi (2014) Eksistensi majelis taklim pengajian Akbar Al-Ikhlas dalam pengembangan dakwah di Kota Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hasibuan, Jauria (2011) Akhlak santri pondok pesantren Raudlatulfalah Bentenghuraba di dalam lingkungan pesantren dan di tengah-tengah masyarakat Bentenghuraba. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hasibuan, Jelita (2015) Efektifitas metode ceramah Ustadz H. Ridwan Amiril melalui pengajian majelis taklim Al-Yusufiyah di desa Holbung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hasibuan, Juhriah (2022) Implementasi pembelajaran PAI dalam membentuk nilai-nilai religius pada siswa di SMP Negeri 3 Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hasibuan, Jurmiati (2017) Kreativits guru dalam meningkatkan motivasi belajar pendidikan agama Islam siswa di SMPN 1 Desa Pekan Sabtu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hasibuan, Lisdayani (2014) Kontribusi Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru dalam melahirkan ulama. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hasibuan, Liska Yanti (2019) Penerapan strategi pembelajaran crossword puzzle dalam peningkatan aktivitas dan hasil belajar sejarah kebudayaan islam siswa kelas VII MTsN 2 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hasibuan, Mahadir Muhammad (2011) Nilai-nilai pendidikan Islam dari aktivitas i’tikaf Nabi Muhammad SAW. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hasibuan, Maisarah (2019) Perhatian orangtua terhadap pendidikan anak di Desa Sanggapati Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hasibuan, Mariati (2019) Pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran berbasis kontekstual pada materi puasa di kelas VIII MTsS Hajijah Amalia Sari Lingkungan III Batunadua Julu. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hasibuan, Masithoh (2020) Transformasi rohani Islam dalam deradikalisme di SMA Negeri 2 Plus Panyabungan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hasibuan, Mawarni (2016) Motivasi ibu-ibu mengikuti majelis taklim di Lingkungan II Desa Pudun Jae Kota Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hasibuan, Mei Safitri (2013) Persepsi orangtua terhadap pendidikan akhlak anak di Desa Ramba Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hasibuan, Melli Rizkia (2011) Hubungan kehidupan keagamaan dalam rumah tangga dengan hasil belajar pendidikan agama islam siswa SMA Negeri 3 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hasibuan, Mhd Amran (2013) Upaya guru pendidikan agama islam dalam menerapkan pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan di SMPN I Kecamatan Dolok Kabupaten Paluta. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hasibuan, Mirna Wati (2014) Perencanaan strategis dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran pendidikan agama islam di SMA Negeri 8 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hasibuan, Misran Ansori (2011) Perhatian orangtua terhadap efektivitas belajar mandiri (studi pada anak usia SMA) di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hasibuan, Muhammad Mawardi Noor (2015) Metode pendidikan budi pekerti dalam aspek disiplin ibadah di pondok pesantren K. H. Ahmad Dahlan Sipirok. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hasibuan, Muhammad Syukron Thohir (2020) Tranformasi pendidikan agama Islam dalam Deradikalisme di MAN 2 Model Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hasibuan, Mulkan (2018) Penerapan manajemen kepengawasan dalam peningkatan profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam di MAN 2 Binanga Padang Lawas. Masters thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hasibuan, Najamuddin (2021) Penerapan reward dan punisment dalam peningkatan pengamalan shalat berjama’ah santri Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Hakimiyah Paringgonan Kabupaten Padang Lawas. Masters thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hasibuan, Nur Afifah Handriani (2017) Pelaksanaan tahfidz alquran di pondok pesantren Al-Mukhlishin kecamatan Barumun kabupaten Padang Lawas. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hasibuan, Nur Aisyah (2016) Etika komunikasi interpersonal orang tua dan anak dalam Surah Luqman ayat 12-19. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hasibuan, Nur Sopiah (2014) Pengaruh pembelajaran akidah akhlak terhadap tingkah laku siswa di Madrasah Tsanawiyah Robiul Islam Pasar Latong Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hasibuan, Nur Syah Roni (2017) Upaya meningkatkan hasil pendidikan akidah akhlak melalui model pembelajaran PAIKEM di MAN 1 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hasibuan, Nurbaiti (2014) Strategi guru dalam meningkatkan kemampuan bahasa arab santri di Pondok Pesantren Darul Ulum Sipaho Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hasibuan, Nurmaiyah (2015) Efektivitas metode pembinaan akhlak siswa melalui proses pembelajaran pendidikan agama islam di SMP Negeri I Ranto Baek kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hasibuan, Parhan Mahmuddin (2016) Upaya guru dalam meningkatkan pengamalan ibadah sholat siswa di Pondok Pesantren Al-Hakimiyah Paringgonan Kec. Ulu Barumun Kab. Padang Lawas. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hasibuan, Rahmayani (2016) Dampak konflik keluarga terhadap perilaku remaja di Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hasibuan, Rina Sari (2017) Penggunaan media pembelajaran dalam meningkatkan motivasi belajar pendidikan agama Islam siswa kelas X di SMA Negeri 3 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hasibuan, Risda Yuhanni (2017) Peran guru PAI dalam mengelola kelas guna meningkatkan motivasi belajar siswa di SD Negeri 0308 Aek Bargot Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hasibuan, Riska Nurhidayah (2018) Analisis terhadap pelaksanaan ibadah sunnah santriwati di Pondok Pesantren Mustahafawiyah Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hasibuan, Rosliana (2012) Kerjasama orang tua dan guru dalam pembinaan prestasi belajar siswa di M.Ts. Muhammadiyah 7 Desa Hasahatan Julu Kecamatan Barumun. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hasibuan, Safriadi (2021) Pola pengayaan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar Islam Terpadu di Kota Padangsidimpuan. Masters thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hasibuan, Sahriadi (2021) Pola pengayaan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar Islam Terpadu di Kota Padangsidimpuan. Masters thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hasibuan, Sanul (2014) Manajemen peningkatan mutu pendidikan agama (studi kasus di Pondok Pesantren Al-Ansor Manunggang Julu Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara). Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hasibuan, Sartika (2014) Pengaruh keluarga terhadap pembentukan kepribadian anak (studi di Kelurahan Padangmatinggi). Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hasibuan, Siska Yulihana (2019) Pembinaan keagamaan lanjut usia dalam mengamalkan ibadah shalat di panti jompo Yayasan Al-Yusufiyah Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hasibuan, Siti Aisyah (2015) Penggunaan Contextual Teaching and Learning (CTL) pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dalam meningkatkan penghayatan Asmaul Husna siswa kelas VII SMP Negeri 1 Panyabungan Utara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hasibuan, Sopiah (2015) Orientasi studi keislaman di Pondok Pesantren Darul Ikhlas H. Abdul Manap Siregar Desa Goti Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hasibuan, Sri Wahyuni (2015) Minat mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK) dalam mendengarkan radio komunitas Proxy FM Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hasibuan, Syakinatun Mardiyah (2018) Implementasi metode pembiasaan pada pembelajaran pendidikan Agama Islam di SD Negeri Sigorbus Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hasibuan, Syawaluddin (2015) Pengaruh pendidikan agama Islam dalam membentuk karakter siswa di SMK N 4 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hasibuan, Taufik Akbar (2019) Pengaruh media video pembelajaran dan minat belajar terhadap hasil belajar Pendidikan Agama Islam pada Siswa Kelas VIII SMPN 1 Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas. Masters thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hasibuan, Uli Khoirunnisa (2015) Pengaruh pelaksanaan pendidikan Islam terhadap sikap keagamaan orang dewasa di Desa Tanjung Siraisan Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hasibuan, Yulianti (2017) Metode guru pendidikan agama Islam dalam menuntaskan pembelajaran pendidikan agama Islam (PAI) di SMP Negeri 1 Simangambat Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hasibuan, Zuraida (2010) Pemahaman masyarakat Ḍiddul Bāţil desa Sihepeng Lorong II Kecamatan Siabu tentang syarat salat jum’at. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hasifah, Nur (2018) Faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar pendidikan agama islam pada siswa di SMA Negeri 1 Panyabungan Timur. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hayati, Amal (2010) Pengamalan pemakaian jilbab mahasiswi STAIN Padangsidimpuan ditinjau dari hukum Islam. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Helmiwati, Helmiwati (2009) Usaha orang tua dalam penanaman akidah anak dalam rumah tangga di Kelurahan Sihitang Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Helvia, Netti (2017) Internalisasi nilai-nilai agama melalui penciptaan suasana religius di lingkungan SMA IT Al-Husnayain Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Masters thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Herawati, Patimah (2019) Masjid sebagai wadah pendidikan luar sekolah kini dan masa depan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hidayah, Fadilatul (2019) Pemberian motivasi orangtua terhadap remaja muslim untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di desa Hutabargot Dolok Kecamatan Hutabargot. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hidayah, Nur (2019) Pengaruh pertengkaran orangtua terhadap kenakalan remaja di desa Hutabaringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hidayat, Arifin (2011) Pengaruh menonton televisi terhadap ketaatan beragama ibu rumah tangga di Desa Siunjam Kecamatan Sayurmatinggi. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hidayat, Taupik (2012) Persepsi masyarakat terhadap Masjid Syekh Zainal Abidin sebagai media dakwah di Desa Pudun Julu Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hidayati, Yulvia (2012) Urgensi iklim komunikasi edukatif antara guru PAI dan siswa pada SMP Negeri 1 Muarasipongi. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hijiriah, Hasanatul (2016) Pengaruh tingkat pendidikan orangtua terhadap usaha pembimbingan anak dalam belajar di rumah tangga Desa Persiapan Mahato Rio Makmur Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hikayat, Sohibul (2021) Problematika penilaian autentik kompetensi sikap pada guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 3 Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Masters thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Holijah, Holijah (2019) Perilaku menyimpang pada akhlak remaja di Desa Aek Badak Jae Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hotmidah, Hotmidah (2020) Pengelolaan Majelis Taklim Al-Hakimiyah Desa Paringgonan Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas. Masters thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hsb, Marlianto (2021) Pengaruh intensitas perhatian orang tua dan keaktifan dalam kegiatan ekstrakurikuler keagamaan terhadap hasil belajar kelompok ilmu Pendidikan Agama Islam siswa MAN 1 Padang Lawas. Masters thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hsb, Marlianto (2017) Pengaruh motivasi orangtua terhadap prestasi belajar pendidikan agama Islam siswa kelas V SD Matondang Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hsb, Miska Sahri (2020) Tinjauan hukum pidana islam terhadap perjanjian sebagai hukuman tambahan dalam kasus tindak pidana pencurian di desa Mompang Julu Kec. Panyabungan Utara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hsb, Purnama Sari (2016) Problematika guru pendidikan agama islam dalam menginternalisasikan nilai-nilai ajaran islam di SDN Pagaran Batu, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hsb, Rida Hannum (2017) Pengaruh perhatian orangtua terhadap akhlak anak di lingkungan III Banjar Raja Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hsb, Rizkon Halalan Toiban (2015) Peranan majelis ta’lim usmaniyah dalam meningkatkan ibadah shalat para jama’ahnya yang berusia lanjut di Desa Paringgonan Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hsb, Wardatul 'Aini (2014) Hubungan sikap orang tua dengan kebiasaan belajar anak di kelurahan Sipolu-Polu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Husein, Muhammad (2015) Problematika aktivitas keagamaan dalam membentuk keperibadian remaja muslim di desa Sorik Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Husein, Saddam (2015) Penerapan strategi cooperative learning dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran PAI di SMP Negeri 1 Muarasipongi. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hutabarat, Marhimpun (2009) Pelaksanaan dakwah Islam di Kecamatan Marancar (tinjauan psikologi dakwah). Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Hutasuhut, Yeni Hepriana (2020) Persepsi Naposo Nauli Bulung terhadap bimbingan agama di Desa Napa Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidempuan.

I

Ikram, Muhammad (2019) Fenomena kehidupan sosial (anak) punk di kota Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Ikrimah, Ikrimah (2017) Usaha guru dalam meningkatkan motivasi belajar pendidikan agama Islam siswa SMK Negeri 1 Siabu Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Ilannur, Riski (2019) Penggunaan metode drill dalam upaya peningkatan keterampilan salat siswa kelas III SDN 063 Mompang Jae Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Ilmi, Syarifah (2013) Pendidikan moral yang terkandung dalam surat An-Nur ayat 30-31. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Ilmiah, Nur (2015) Kompetensi sosial guru pendidikan agama islam dalam meningkatkan interaksi sosial sesama guru di SMA Negeri 5 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Imami, Khairul (2013) Pembinaan keagamaan anak dalam keluarga (studi perbandingan anak pegawai negeri sipil dengan wiraswasta di desa Huraba Kabupaten Mandailing Natal). Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Imron, Ali (2019) Program kerja sekolah dalam peningkatan kompetensi guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 5 Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan. Masters thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Indah, Mora (2016) Problematika pembelajaran pendidikan agama Islam (PAI) di SMK Negeri I Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Indarsiah, Indarsiah (2017) Pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di kelas XI Madrasah Aliyah Muhammadiyah 6 Kotanopan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Indriani, Desi (2018) Upaya orangtua dalam membimbing pelaksanaan ibadah salat remaja pengguna media sosial di Desa Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Ipandi, Jusran (2013) Eksistensi shalat witir menurut Imam Abu Hanifah. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Iqbal, Muhammad (2015) Kepribadian guru menurut Al-Ghazali. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Iqbal, Muhammad (2010) Nilai dan strategi dakwah dalam kisah Nabi Ibrahim ’Alaihissalam. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Irawan, Ira (2015) Internalisasi nilai-nilai pendidikan agama Islam melalui cerita Islami di SD Negeri 101107 Aek Libung Kecamatan Sayur Matinggi. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Irawan, Rafki Eri (2017) Upaya majelis ulama indonesia kota Padangsidimpuan dalam menanggulangi kegiatan khalwat di jalan baru desa Pudun Jae Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Irawati, Teti (2017) Upaya orangtua menanamkan pendidikan keagamaan kepada anak dalam keluarga di Desa Bukit Malintang Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Irsan, Muhammad (2021) Manajemen komunikasi kepala madrasah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Padang Lawas. Masters thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Ismail, Ismail (2015) Persepsi masyarakat terhadap aktualisasi keilmuan mahasiswa IAIN Padangsidimpuan kuliah kerja lapangan (KKL) angkatan XXXIX tahun 2014 di Desa Natambang Roncitan Kecamatan Arse. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Israk, Laila (2021) Penggunaan metode drill (latihan) dalam upaya meningkatkan keterampilan sholat siswa kelas VI SD Negeri 200 Kotanopan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Iswadi, Ahmad (2009) Nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam novel Ayat-ayat Cinta Karya Habiburrahman El Shirazy. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

J

Jamil, Nur Asiah (2015) Internalisasi nilai-nilai pendidikan agama Islam (studi pada siswa SD Negeri 200304, Kelurahan Batu Nadua Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Batu Nadua). Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Jannah, Fathul (2015) Persepsi masyarakat terhadap siswa pondok pesantren sebagai mustahik zakat prioritas (di Desa Huta Godang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal). Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Jannawari, Putri (2019) Upaya guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran pendidikan agama islam di SMP Negeri 1 Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Jeasae, Ameen (2022) Peran Haji Sulong Bin Haji Abdul Kadir dalam dakwah Islam di Patani Thailand Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Jeniwari, Syaromas (2016) Kesalahan orangtua dalam mendidik anak di Desa Sorik Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Jubaidah, Jubaidah (2014) Pengaruh pola pembelajaran terhadap peningkatan hasil belajar pendidikan agama islam di SMP Negeri 5 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Julianda, Cut (2017) Problematika pendidikan akhlak anak dalam keluarga muslim di desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kota. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Junedi, Junedi (2014) Strategi dakwah hizbut tahrir di Kota Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

K

Kartianisah, Kartianisah (2009) Kehidupan beragama siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Khairani, Rila (2015) Peran orang tua dalam mengawasi kenakalan anak di Desa Huta Lombang, Kecamatan Pakantan, Kabupaten Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Khairunna, Ummi (2018) Dampak negatif pernikahan dini terhadap pendidikan anak di Desa Tanjung Mompang Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Khodijah, Khodijah (2015) Metode pendidikan islam pada majelis taklim Surya AL-Muttaqin Desa Hutatinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Khodijah, Siti (2019) صيغ الأمر و معناه في سورة لقمان. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Khoiriah, Khoiriah (2012) Nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam film nada-nada cinta dan pengaruhnnya terhadap kepribadian remaja di Desa Sipare-pare Tengah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Khoiriyah, Anni (2010) Upaya pemberdayaan Mesjid Ulul ‘Ilmi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidimpuan sebagai lembaga pendidikan Islam. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Khoiriyah, Saqdiatul (2016) Peranan ulama dalam pembinaan pendidikan agama islam masyarakat Desa Ubar Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Khoirotunnisa, Khoirotunnisa (2016) Faktor penyebab tingginya minat masyarakat dalam mengikuti majelis taklim Al-Yusufiah di Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Khoirunnisak, Ardina (2017) Pemanfaatan media dalam pembelajaran fikih di kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Panyabungan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Kholijah, Siti (2018) Efektifitas penyaluran zakat di masjid taqwa dan masjid Baiturrahim desa Malintang Jae Kabupaten Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Kholilah, Ummu (2017) Upaya guru pendidikan agama islam dalam mengatasi kenakalan siswa di MAS Al-Junaidiyah Kampung Lamo Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Kiprayana, Des Atika (2015) Pengaruh pelayanan konseling individual terhadap pencegahan kenakalaan siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Komariah, Komariah (2021) Peranan guru pendidikan agama Islam dalam proses pembelajaran daring di MTs Al-Washliyah Selat Besar. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Kurniawan, Andi (2019) Pengaruh ekonomi lemah keluarga terhadap perkembangan moral remaja di Desa Sihepeng Opat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Kurniawati, Dedek (2014) Analisis pembelajaran berorientasi aktivitas mahasiswa dengan metode diskusi pada mahasiswa jurusan pendidikan agama islam (semester IV PAI 1-7) di IAIN Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Kuteh, Miss Lateefah (2018) Peranan Haji Sulong dalam pembaharuan pendidikan Agama Islam di Patani (Thailand Selatan). Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

L

Latifa, Nur (2011) Pengaruh tingkat pendidikan orangtua terhadap pendidikan Agama anak di Desa Gunung Tua Baringin Kecamatan Sipirok. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Latifah, Ummi (2016) Salat tahajjud sebagai media terapi dalam mewujudkan ketenangan jiwa. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Lenasari, Rhama (2013) Hubungan persepsi siswa terhadap keterampilan guru dalam mengelola kelas dengan hasil belajar pendidikan agama islam siswa kelas VII SMP Negeri 3 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Lesmana, Angga (2020) Persepsi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi tentang Pasal 12 ayat 5 dan 6 kode etik mahasiswa IAIN Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Lisnawati, Lisnawati (2017) Upaya guru PAI dalam meningkatkan pembelajaran aqidah akhlak di MTs N 2 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Lubis, Ahmad Kholil (2022) Peran pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat ditinjau dari perspektif pemberdayaan islam (studi kasus di Desa Huta Holbung Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan). Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Lubis, Aisyah Nur (2018) Usaha orangtua dalam mengatasi perilaku negatif anak di Grogol Two (RT 10-11) Kecamatan Panyabungan III Kabupaten Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Lubis, Annisa (2022) Prospek pengembangan wisata halal (studi kasus: Taman Syaakirah Aek Sabaon, Kecamatan Marancar Tapanuli Selatan). Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Lubis, Asmidah (2016) Kompetensi sosial guru pendidikan agama islam di sekolah menengah pertama (SMP) Negeri 1 Angkola Timur. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Lubis, Elita Sastra (2016) Meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa dengan menggunakan media gambar pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam pokok bahasan binatang halal dan haram di Kelas VIII-8 SMP Negeri 1 Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Masters thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Lubis, Fauziah (2017) Upaya orangtua dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba pada remaja usia 17-23 tahun di Desa Salambue Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Lubis, Halimatussakdiah (2011) Pelaksanaan multi metode pembelajaran dalam meningkatkan prestasi belajar pendidikan agama islam di SMA Negeri 1 Sibabangun. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Lubis, Hamidah (2019) Pelaksanaan layanan konseling individual terhadap pecandu narkoba oleh klinik pratama Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tapanuli Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Lubis, Ida Wahyuni (2011) Proses pembelajaran bahasa arab di pondok pesantren Ma’had Al-Azhar Bi’ibadillah Ujung Gading-Tahalak. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Lubis, Indah Lestari (2021) Penerapan nilai-nilai pendidikan anak yang terkandung dalam Surah Luqman Ayat 13-17 di Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Lubis, Jernih (2015) Efektivitas pembelajaran kitab kuning nahwu, subulussalam, fiqih, di pondok pesantren Babul Hasanah Desa Manggis Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Lubis, Juna (2015) Strategi guru dalam pembentukan karakter siswa di sekolah dasar Negeri nomor 305 Kampung Baru Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Lubis, Khairan Nur (2018) Kemampuan mahasiswa dalam menuliskan Al-Qur’an (studi kasus Jurusan PAI Semester V IAIN Padangsidimpuan nomor induk mahasiswa 15). Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Lubis, Khodijah (2011) Pelaksanaan pendidikan agama anak usia dini di Paud Faza Azkia Desa Huta Raja Kecamatan Muara Batang Toru. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Lubis, Lili Karlina (2020) Upaya orang tua meningkatkan percaya diri anak dalam membaca Iqro di Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Lubis, Lindu (2014) Strategi pembinaan kader da’i di Pondok Pesantren Baharuddin Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Lubis, Mardiah (2013) Pengaruh keterampilan guru dalam menjelaskan pelajaran terhadap motivasi belajar pendidikan agama islam (PAI) Siswa Kelas VIII Di SMP Negeri 1 Lembah Sorik Marapi Kabupatean Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Lubis, Marni Delima (2015) Perhatian orang tua terhadap membaca al-qur’an anak di Desa Usor Tolang Kecamatan Kota Nopan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Lubis, Maulida Rizki (2021) Problematika pembelajaran akidah akhlak siswa kelas VII Pada Masa Covid 19 di MTs N 2 Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Lubis, Minta Ito (2011) Persepsi masyarakat kelurahan panyanggar baru tentang isteri bekerja (studi atas peran ganda perempuan berperspektif gender). Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Lubis, Muhammad Nambin (2017) Pemberian ganjaran dan hukuman dalam pendidikan islam. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Lubis, Nur Asyiah (2017) Peran wanita karir pada pendidikan anak dalam keluarga di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Lubis, Nur Baiti (2019) Penggunaan teknologi pendidikan dalam pembelajaran pendidikan agama islam di SMK Negeri 3 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Lubis, Nur Mila (2014) Interaksi guru dengan siswa hubungannya dengan efektivitas pembelajaran PAI di MTs N 2 Palopat Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Lubis, Nurhamida (2012) Manajemen pendidikan islam pada Panti Asuhan Maimun Hutatonga Kecamatan Batang Angkola. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Lubis, Nurhidayah (2016) Implementasi pendidikan agama Islam pada siswa autis kelas IV di sekolah luar biasa (SLB) Negeri Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Lubis, Pinni (2020) Strategi guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran akidah ahlak kelas VII A di Yayasan Pendidikan Al-Ma’arif Riyadussalihin Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Lubis, Rido Hamdani (2013) Pola komunikasi interpersonal dalam pembentukan akhlak santri di Pondok Pesantren Al-Hikmah Darussalam Kecamatan Bagan Sinembah. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Lubis, Rijal Amin (2018) Pelaksanaan dauroh Al-Quran dalam meningkatkan kemampuan tahfizh Al-Quran di MIS Islam Terpadu Al-Hijrah Desa Bintuju Kecamatan Batang Angkola. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Lubis, Risna Handayati (2013) Pengalihan harta hibah menjadi harta warisan studi komparasi antara kompilasi hukum islam dan hukum perdata (BW). Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Lubis, Saripah Aini (2016) Penanaman nilai-nilai pendidikan Islam di Desa Banjar Malayu, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Lubis, Siti Aminah (2019) Penerapan metode kisah dengan media audiovisual dalam peningkatan hasil belajar sejarah kebudayaan islam siswa kelas X MAN 1 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Lubis, Siti Kholijah (2015) Peranan K.H. Ahmad Dahlan dalam pengembangan pendidikan Islam. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Lubis, Tarmizi (2019) Manajemen peningkatan mutu guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Padangsidimpuan. Masters thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Lubis, Tarmizi (2014) Nilai-nilai pendidikan Islam dalam novel rantau satu muara karangan Ahmad Fuadi. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Lubis, Turongga (2016) Program menghafal Al-Qur’an sebagai sarana dakwah pada pondok pesantren Al-Ansor Desa Manunggang Julu Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Lubis, Yanti Agusnabert (2016) Pengaruh bimbingan keagamaan terhadap percaya diri remaja di Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Luddin, Luddin (2015) Aktualisasi masyarakat dalam mengikuti shalat berjama’ah di desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Lukita, Saina (2021) Pengaruh teman sebaya terhadap minat belajar PAI siswa SMA di Kelurahan Wek III Kota Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

M

Maesaroh, Siti (2017) Ruqyah sebagai terapi bimbingan konseling islam (Studi pelaksanaan ruqyah ustadz Irpan Azhari di Padangsidimpuan). Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Maimunah, Maimunah (2014) Implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 8 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Manalu, Ali Wardhana (2019) Peranan alumni Pesantren Musthafawiyah dalam pembinaan perilaku beragama masyarakat di Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah. Masters thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Manurung, Faisal Akbar (2020) Problem penentuan karir alumni prodi bimbingan konseling islam di kota Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Manurung, Sorta (2015) Pemikiran Ibn Miskwaih Tentang Pendidikan Akhlak. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Marahadi, Marahadi (2013) Akhlak remaja terhadap orangtua di Kelurahan Pintu Padang II Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Marbun, Pariadi (2017) Penerapan pendidikan karakter dalam al-quran surah al-hujarat ayat 9-13 di pesantren Al-Abror Kecamatan Angkola Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Marhamah, Marhamah (2016) Pelaksanaan pendidikan agama dalam keluarga di Desa Tambangan Tonga, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Marlina, Lely (2015) Upaya guru dalam menanamkan etika pada anak TK Madinah Kelurahan Pangkal Dolok. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Marlina, Marlina (2014) Problematika kompetensi personal guru pendidikan agama islam dalam pelaksanaan pembelajaran di Negeri 1Lingga Bayu SMA. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Marlini, Noni (2018) Sosialisasi film religius dalam pembinaan akhlak mulia remaja di desa Manegen Kecamatan Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Marpaung, Fitri Azwani (2012) Pola pembelajaran di Pondok Pesantren Bina Ulama Kisaran. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Maseng, Abdulrafat (2020) Manajemen pengelolaan zakat majelis agama islam Patani di Wilayah Pattani. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Masitoh, Masitoh (2010) Faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar pendidikan agama Islam siswa SD Negeri No 100500 Tapus Kecamatan Angkola Timur. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Masjuita, Masjuita (2017) Pola asuh keluarga single parent dalam pelaksanaan pendidikan anak di desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Terhadap 4 Keluarga Yang Sampai Perguruan Tinggi). Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Maslena, Maslena (2012) Manajemen Mutu pendidikan agama islam di SMA Negeri Sipiongot Kecamatan Dolok. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Matondang, Ahmad Rifai (2013) Pembinaan hifz al-Qur’an pada Pondok Pesantren Al-Azhar Bi’ibadillah Kecamatan Batang Angkola Tapanuli Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Matondang, Rodiah Annisa (2010) Pengaruh kegiatan keagamaan terhadap hasil belajar pendidikan agama islam di SPMA Negeri Tapanuli Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Mauliana, Sri (2021) Konsep belajar menurut Syekh Az-Zarnuji dalam kitab Ta’limul Muta’allim. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Mawaddah, Mawaddah (2016) Perbandingan pola relasi gender di Pesantren Ittihadul Mukhlishin Huta Tonga dengan Pesantren Al-Yusufiyah Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Maynarni, Andini (2018) Praktek dumping (Siyasah Al-Ighraq) ditinjau menurut hukum islam di Plaza Anugrah Kota Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Miftahurrohman, Miftahurrohman (2014) Konsep dakwah menurut Jalaluddin Rakhmat. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Milwan, Milwan (2014) Pengaruh kepribadian guru Pendidikan Agama Islam (PAI) terhadap perilaku Keagamaan Siswa di SMA Negeri 1 Muarasipongi. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Muhammadi, Farhan El (2015) Hubungan konsep diri dengan motivasi belajar pendidikan agama Islam (PAI) siswa Madrasah Tsanawiyah Swasta Desa Sibuluan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Muliani, Muliani (2017) Upaya guru dalam meningkatkan keterampilan hidup santriyah di Pondok Pesantren Al-Mukhtariyah Sungai Dua Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Munthe, Alifa Eka Sari (2019) Pesan komunikasi verbal guru dalam penanaman akhlak islami di RA. IT Mutiara Kidz, Losung Batu, Padang Sidimpuan Utara, Kota Padang Sidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Munthe, Alimuddin (2016) Nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam Kitab Ihya’ Ulumuddin karya Imam al-Ghazali. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Muslihuddin, Muslihuddin (2015) Kompetensi guru menurut Al-Ghazali. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Mustofa, Ali Ahmad (2018) Peranan ulama dalam pendidikan keagamaan Islam nonformal di Kota Sibolga. Masters thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Mustrida, Mustrida (2016) Upaya guru dalam meningkatkan ketuntasan belajar pada bidang studi pendidikan agama Islam di SD Negeri 200306 Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

N

Naimah, Siti (2009) Pelaksanaan pendidikan agama dalam lingkungan keluarga petani Desa Aek Badak Jae Kabupaten Tapanuli Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Nasution, Abdul Gani Jamora (2012) Pelaksanaan pendidikan agama narapidana muslim di lembaga pemasyarakatan Salambue Kota Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Nasution, Abdul Hadi (2019) Upaya guru dalam meningkatkan ranah psikomotorik santri pada kegiatan ekstrakurikuler di Pesantren Al-Bi’tsatul Islamiyah Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Nasution, Agustina Perwati (2017) Sikap terhadap karakteristik dan kode etik pada mahasiswa jurusan pendidikan agama Islam IAIN Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Nasution, Agustina Rida (2011) Pengaruh penggunaan metode demonstrasi terhadap motivasi belajar pendidikan agama Islam siswa SMK Negeri 1 Kotanopan Kecamatan Kotanopan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Nasution, Anggi Triana (2021) Pengaruh penggunaan internet terhadap minat belajar PAI remaja di Kelurahan Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Nasution, Anni Holila (2013) Hubungan interaksi belajar mengajar dengan minat belajar pendididikan agama islam di kelas XI SMA Negeri 3 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Nasution, Ari Marito (2014) Manajemen pendidikan Pondok Pesantren Darul Mursyidi Sialogo Kecamatan Angkola Barat. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Nasution, Asma (2016) Pelaksanaan kegiatan keagamaan masyarakat di Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Nasution, Azhar (2017) Analisis kurikulum Pendidikan Agama Islam dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 200514 Labuhan-Labo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan. Masters thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Nasution, Fahlul Rosi Husin (2019) Peningkatan aktivitas belajar dan hasil belajar Pendidikan Agama Islam melalui metode questions students have pada siswa kelas VII-3 SMP Negeri 3 Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Masters thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Nasution, Fitri Handayani (2020) Persepsi masyarakat Kelurahan Pintupadang II terhadap alumni Pesantren Musthafawiyah dalam bidang keagamaan Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Nasution, Habibulloh (2017) Upaya tokoh agama dalam membina kemampuan baca Al-Qur`an anak di Desa Sayurmatingi IV Kecamatan Sayurmatinggi Kabupaten Tapanuli Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Nasution, Hamisah Mun'isah (2016) Pelaksanaan evaluasi hasil belajar Fikih di MTS Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Nasution, Helliyasofni (2012) Tanggung jawab dan upaya guru Pendidikan Agama Islam dalam pembinaan pengamalan ibadah siswa SD Negeri No 101490 Pagaranbira, Kecamatan Sosospan, Kabupaten Padang Lawas. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Nasution, Hikmal (2014) Eksistensi majelis ta’lim Al-Yusufiyah sebagai lembaga pendidikan Islam di Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Nasution, Hotmaida (2009) Kualitas pendidikan agama Islam anak penarik becak di Desa Hasahatan Jae Kecamatan Barumun. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Nasution, Hotnida Sari (2015) Upaya pembinaan mental keagamaan siswa di SMA Negeri 3 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Nasution, Ida Rahma (2013) Problematika da’i dan da’iyah dalam menjalankan dakwah di Desa Janjilobi Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Nasution, Intan Permata Sari (2014) Disiplin kerja guru pendidikan agama islam dan guru pendidikan agama kristen di SMK Negeri 2 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Nasution, Khalilah (2012) Pengaruh penggunaan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) terhadap efektivitas pembelajaran bidang studi pendidikan agama islam (PAI) Kelas VIII di MTs YPKS Sadabuan Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Nasution, Khoirur Rasyid (2018) Upaya guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di SMP Negeri 2 Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Nasution, Mansur Latif (2017) Pendidikan agama anak dalam keluarga petani di Kelurahan Sihitang Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Nasution, Masidah (2016) Pembinaan karakter siswa SD Inpres Maga Lombang Kecamatan Lembah Sorik Marapi. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Nasution, Misbah (2015) Nilai-nilai pendidikan islam yang terkandung dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Nasution, Muhammad Hanapi (2017) Pelaksanaan tahfizh Al-Qur’an juz 30 di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Al-Khoir Kabupaten Padang Lawas. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Nasution, Mulia (2017) Peningkatan mutu Pendidikan Agama Islam melalui kegiatan ekstrakurikuler di Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Padangsidimpuan. Masters thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Nasution, Nova Santi (2021) Upaya guru dalam mencapai mutu pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Ranto Baek, Kabupaten Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Nasution, Nur Aini (2017) Motivasi kaum ibu dalam mengikuti pengajian majelis ta’lim di Desa Jambur Padangmatinggi Kecamatan Panyabungan Utara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Nasution, Nurhabibah (2011) Pengaruh kepemimpinan orangtua terhadap hasil belajar pendidikan agama Islam (PAI) siswa SMA Negeri 1 Linggabayu. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Nasution, Nurhapni (2015) Kemamapuan anak dalam membaca al-qur’an di desa Aek Holbung Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Nasution, Nurul Mawaddah (2021) Pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam dalam mempraktekkan ibadah shalat siswa berkebutuhan khusus tunanetra di Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Negeri Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Nasution, Rahmayani (2022) Pelaksanan pendidikan ibadah anak dalam keluarga di Kelurahan Hutaraja Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Nasution, Rinaldi (2017) Pengaruh pengalaman spiritual ibadah haji terhadap perubahan perilaku keagamaan jamaah haji di Kelurahan Aek Tampang Kota Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Nasution, Risman Hidayat (2014) Pola pendidikan agama Islam dalam keluarga di Desa Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan Kota. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Nasution, Rosmaini (2014) Penerapan metode artikulasi dalam meningkatkan hasil belajar siswa terhadap materi iman kepada malaikat di kelas X SMA Negeri 5 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Nasution, Siti Hardianti (2021) Penerapan strategi pembelajaran CTL (contextual teaching and learning) berbantu media audio visual dalam peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak di kelas VII Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Nasution, Siti Khodijah (2021) Nilai-nilai multikultural pada buku teks pelajaran Pendidikan Agama Islam dan budi pekerti kelas IV Sekolah Dasar terbitan Kemendikbud edisi revisi tahun 2017. Masters thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Nasution, Sri Wahyuni (2014) Konsep bilangan rasional dalam Al-Qur’an dan hubungannya dengan nilai-nilai religius. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Nasution, Yenita (2016) Perilaku kekerasan dalam rumah tangga dan dampaknya terhadap kesehatan mental pada anak di Desa Huta Koje Pijorkoling. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Nasution, Zakiah (2015) Implementasi pengembangan kecerdasan majemuk dalam pembelajaran PAI di SMA IT Al-Husnayain Pidoli Dolok Kabupaten Mandailing Natal. Masters thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Nibrayanti, Nibrayanti (2015) Penerapan berbusana muslim mahasiswa IAIN Padangsidimpuan di dalam dan di luar kampus. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Nikmad, Khoirun (2021) Teladan Ulama Batang Toru dan Angkola Barat Tapanuli Selatan. Masters thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Nilwan, Nilwan (2014) Pengaruh pendidikan karakter terhadap pembentukan kepribadian siswa di SMA N 1 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Nindia, Shara (2018) Upaya guru pendidikan agama islam dalam meningkatkan pembelajaran membaca Al-Qur’an siswa di SMP Negeri 5 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Ningsih, Puji (2012) Pendidikan keagamaan di Madrasah Diniyah Awaliyah Al-Muhajir Desa Ujung Batu IV Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Nirmayanti, Nirmayanti (2012) Problematika penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan ktsp)pendidikan agama islam pada SD Negeri No.100120 Sisundung Kecamatan Angkola Barat. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Nirwana, Rina (2013) Peningkatan prestasi belajar siswa melalui metode demonstrasi bidang studi fiqih di MTS.S Basilam Baru. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Nisa, Chairun (2013) Implementasi pembelajaran pendidikan agama islam di SMP NEGERI 1 SIBOLGA. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Nisak, Khoirun (2013) Efektivitas pembelajaran pendidikan agama islam di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Aek Horsik Panyabungan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Nisak, Khoirun (2015) Peranan ibu terhadap anak dalam pendidikan Islam di era globalisasi. Masters thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Noor, Sagita Hana (2012) Studi perbandingan motivasi orangtua dalam memasukkan anaknya Ke MTs dan SMP pada masyarakat kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Noor, Sofian (2020) Peran masyarakat dalam memberantas narkoba melalui pengajian muda-mudi di Desa Panobasan, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Nopriani, Nopriani (2012) Pengaruh bimbingan orangtua terhadap hasil belajar Pendidikan Agama Islam (PAI) siswa SD No. 100890 Negeri Muaratais. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Novadila, Abidah Tika (2013) Pendidikan karakter dalam perspektif islam. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Noval, Muhammad (2019) Peranan ustadz Ahmad Sanjaya dalam bidang dakwah sufistik di kota Padangsidimpuan (Studi Tokoh Tarekat Khalwatiyah Desa Pudun Jae). Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Nst, Robiatul Adawiah (2014) Metode pembinaan pendidikan moral (Studi di SMA Nurul ‘Ilmi Kota Padangsidimpuan). Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Nuddin, Muhammad (2021) Pendidikan Islam berbasis multikultural: Analisis konsep dalihan na tolu masyarakat Batak Angkola-Mandailing. Masters thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Nur, Aflah (2017) Motivasi santri mengikuti wirid baca al-qur’an di pondok pesantren Roihanul Jannah Pasar Maga Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Nur, Fauziah (2015) Kompetensi paedagogik guru pendidikan agama islam dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada bidang studi Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 5 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Nur, Wafidah (2016) Metode pembiasaan dan keteladanan dalam perspektif pendidikan Islam. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Nurdianti, Sunia (2017) Problematika pembinaan akhlak siswa dalam pembelajaran pendidikan agama islam di SMP Negeri 1 Sibabangun Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Nurhalimah, Nurhalimah (2018) Nilai-nilai pendidikan islam yang terkandung dalam surah Al-Mu’minun ayat 12-14. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Nurhalimah, Nurhalimah (2017) Tingkat pemhaman mahasiswa Pendidikan Agama Islam (PAI) tentang kompetensi Keguruan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di IAIN Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Nurhamida, Nurhamida (2015) Motivasi belajar pendidikan agama islam siswa kelas V SD Negeri 100607 Muaratais. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Nurhamimah, Nurhamimah (2013) Pengaruh penggunaan media pembelajaran terhadap minat belajar pendidikan agama islam (PAI) Siswa SD Negeri 162 Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Nurhasanah, Nurhasanah (2015) Pengaruh pelaksanaan solat Zuhur berjama’ah terhadap kedisiplinan siswa kelas VIII MTsN 2 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Nurhayani, Nurhayani (2017) Penerapan metode discovery untuk meningkatkan hasil belajar pendidikan Agama Islam materi iman kepada Allah (asmaul husna) siswa kelas X-5 di SMAN 3 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Nurhayati, Nurhayati (2013) Pengaruh keterampilan memberikan penguatan terhadap motivasi belajar pendidikan agama islam siswa di SMP Negeri 1 Batang Angkola. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Nurhidayani, Nurhidayani (2013) Analisis terhadap novel “Perempuan Berkalung Sorban” karya Abidah El khalieqy. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Nurjamiah, Nurjamiah (2015) Pesan dakwah dalam harian waspada (Analisis Isi Kolom al Bayan Edisi Januari sampai Maret tahun 2015). Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Nurjannah, Nurjannah (2019) Upaya guru pendidikan agama islam dalam menanamkan kemandirian shalat pada siswa tunagrahita di sekolah dasar luar biasa Negeri 1 Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Nurlaila, Nurlaila (2014) Perubahan perilaku keagamaan anggota majelis ta’lim Al Yusufiyah Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola (studi terhadap ibu-ibu di desa manegen). Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Nurliani, Nurliani (2017) Peranan majelis taklim dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para ibu rumah tangga di desa Gunung Manaon Kecamatan Panyabungan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Nurlina, Nurlina (2019) Internalisasi nilai - nilai multikultural dalam pembentukan kompetensi spiritual dan sosial pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 081228 Sibolga. Masters thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Nurlismi, Nurlismi (2015) Penerapan metode Team Games Tournament dalam meningkatkan aktivitas pembelajaran pendidikan islam di SMP Negeri Tolang Kecamatan Ulu Pungkut. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

P

Pakpahan, Sri Devi (2010) Analisis kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 8 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Pane, Alexandra (2015) Orientasi pesan dakwah jaringan Islam liberal analisis framing media online website www.islamlib.com. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Pane, Aprida (2019) Analisis nilai-nilai pendidikan multikultural dalam buku ajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMA/SMK/MA/MAK terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Masters thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Pane, Siti Hajar Br (2019) Profesionalitas guru dalam pengembangan materi pendidikan Agama Islam Di Mts Lkmd Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Pane, Wirna Sari (2016) Upaya pembinaan baca tulis Al-Qur’an bagi usia 9-13 tahun di Madrasah Dusun Hanopan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Pangaraibuan, Ernauli (2018) Upaya orangtua dalam memberikan motivasi beragama dalam diri anak di Desa Simanosor TapusKec.Saipar Dolok HoleKab. Tapanuli Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Parapat, Habsyah (2015) Hubungan antara kesadaran memakai jilbab dengan perilaku ihsan siswa kelas VIII MTSN Nagasaribu Kecamatan Padang Bolak. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Parapat, Salman Khoir (2017) Pola penerapan nilai-nilai pendidikan Islam dalam kehidupan santri berasrama di Pondok Pesantren Al-Hakimiyah Desa Paringgonan Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Parinduri, Juni Raisyah (2017) Upaya guru pendidikan agama islam dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di SMP Negeri 2 Kotanopan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Parini, Parini (2013) Manajemen pembelajaran guru pendidikan agama islam di MTs Asy-Syukriyyah Desa Binanga Kecamatan Marancar. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Pasaribu, Agus (2013) Pelaksanaan kegiatan ekstra kurikuler bidang keagamaan di MTSN Sipagimbar Kecamatan Saipar Dolok Hole. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Pasaribu, Hotnida (2021) Pola asuh orangtua dalam memberikan pendidikan agama Islam terhadap remaja di Desa Aek Raru Kecamatan Simangambat. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Pasaribu, Irham Bakti (2015) Pengaruh keaktifan berorganisasi intra kampus terhadap prestasi akademik mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Pasaribu, Juniarti (2015) Pembinaan minat dan bakat santri dalam bidang keagamaan di Pondok Pesantren Babul Hasanah Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Pasaribu, Kamrul (2019) Internalisasi nilai-nilai pendidikan karakter siswa di SMA Negeri 2 Sibolga. Masters thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Pasaribu, Muhammad Donal (2021) Nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam Al-Qur’an Surah Yusuf. Masters thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Pasaribu, Muhammad Donal (2017) Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam surah Al-Isra’ ayat 23-25. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Pasaribu, Muhammad Habibi (2021) Implementasi nilai-nilai karakter dalam pembinaan mahasantri Ma’had Al-Jamiah IAIN Padangsidimpuan. Masters thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Pasaribu, Novitarusianti (2014) Pola pendidikan agama anak dalam keluarga minoritas muslim di Desa Sarulla Kecamatan Pahae Jae. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Pasaribu, Nur Hasnah (2019) Teknik komunikasi orangtua dalam pembinaan akhlak remaja di Desa Pasar Ipuh Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Pasaribu, Nurlian (2017) Persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan pendidikan di pondok pesatren Ihyaul Ulum Purbasinomba Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Pasaribu, Sukriman (2018) Pola komunikasi orangtua dengan anak dalam pelaksanaan Pendidikan Agama Islam keluarga petani di Desa Sorkam Kiri Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah. Masters thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Pasaribu, Syafaruddin (2016) Peran majelis taklim dalam pengamalan shalat lima waktu (studi pada masyarakat Kelurahan Silandit Komplek Sidimpuan Baru). Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Pertiwi, Nur Fitri Hana (2015) Nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam surah Al-A’raf Ayat 31-33. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Pohan, Fitri Suryani (2017) Hubungan kedisiplinan dengan prestasi belajar siswa di SMP Negeri 4 Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Pohan, Hodmaida (2019) Persepsi masyarakat Padang Garugur terhadap Perguruan Tinggi Islam IAIN Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Pohan, Pitra Aini (2019) Problematika mahasiswa dalam menulis karya ilmiah jurusan Pendidikan Agama Islam angkatan 2016 Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Pohan, Reni Angraeni (2016) Motivasi salat berjamaah siswa SMA Nurul Ilmi Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Pohan, Ummi Roisyah (2015) Strategi guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan ketaatan beribadah shalat siswa SMA Negeri 5 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Pratiwi, Ayu (2017) Pengaruh kompetensi kepribadian guru terhadap akhlak siswa di SMP Negeri 3 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Pratiwi, Dian (2015) Persepsi orangtua terhadap pendidikan agama anak di Desa Lumban Huwayan, Kecamatan Sayurmatinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Prayani, Agustini (2013) Nilai-nilai pendidikan islam dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Puadi, Wardiatul (2013) Upaya guru pendidikan agama islam dalam mengatasi kenakalan siswa di SMA Negeri 1 Halongonan Hutaimbaru Kecamatan Halongonan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Pulungan, Abdul Salam (2013) Usaha orang tua dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan pada anak di Asrama KODIM Sihitang. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Pulungan, Hilda Sahada (2016) Peran orangtua dalam membina Desa Sitarolo Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Pulungan, Marli Suhadi (2016) Nilai-nilai pendidikan Islam dalam budaya Tapanuli Selatan (studi konsep dalihan natolu). Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Pulungan, Muhammad Nazir (2018) Etika belajar peserta didik menurut Al-Ghazali. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Pulungan, Nur Amanah (2014) Kompetensi tenaga pengajar pendidikan agama Islam di pondok pesantren K.H. Ahmad Dahlan Sipirok. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Pulungan, Nurjainab (2017) Peranan orangtua dalam meningkatkan motivasi belajar anak di Desa Silaiya Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Pulungan, Ummu Hani (2015) Kemampuan guru pendidikan agama Islam dalam menggunakan keterampilan mengajar di SMP Negeri Sayurmatinggi. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Purba, Alpiah Iriani Alwi (2016) Upaya orang tua dalam memberikan pendidikan agama islam anak di Desa Aek Raru Kecamatan Simangambat. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Purba, Srisendayu (2021) Metode pendidikan agama anak pada pasangan pernikahan dini dalam keluarga nelayan muslim di Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah. Masters thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Puspita, Reni (2019) Peranan guru perempuan sebagai motivator dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di MTs Pondok Pesantren Darul Ikhlas H. Abdul Manap Siregar Padangsidimpuan. Masters thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Putra, Nasrun Ardiansyah (2013) Nilai-nilai pendidikan islam dalam novel ranah tiga warna karangan Ahmad Fuadi. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Putri, Wijiati (2019) Implementasi penilaian autentik pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 5 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

R

Ritonga, Rapiqa Syahidah (2021) Fungsi masjid dalam meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat di Kelurahan Sihitang Kota Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Rahayu, Puspita (2019) Kualitas bacaan al-qur`an siswa di madrasah tsanawiyah swasta Al-Ansor Manunggang Julu Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Rahma, Suci (2017) Pembelajaran Al-Qur’an dengan metode Iqro’ di Raudhtul Athfal (RA) Hajijah Kecamatan Batunadua Kota Padangsimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Rahma, Yusnaini (2019) Motivasi pemakaian jilbab (studi kasus pada remaja di desa Muara Pungkut Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal). Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Rahmadani, Mayang (2021) Minat peserta didik dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam di SD Negeri 11 Kampung Baru, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Rahmadani, Rahmadani (2014) Pengembangan kurikulum pendidikan Islam ditinjau dari konsep fitrah dan progressivisme. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Rahmi, Evita (2019) Persepsi masyarakat terhadap pendidikan agama Islam di Madrasah Nahdhotut Tholibin Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Rambe, Herlina (2009) Hubungan suasana religius dengan penghormatan siswa terhadap guru di SMP Negeri 9 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Rambe, Mahdi Akbar (2021) Manajemen santri di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purbabaru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal. Masters thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Rambe, Muhammad Nasir (2014) Proses pembelajaran PAI (pendidikan agama Islam) di SMK Negeri 2 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Rambe, Nikmah Nur (2019) Penggunaan metode permainan kartu kata bergambar dalam peningkatan minat belajar akidah akhlak siswa kelas X MAN 1 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Rambe, Nur Halimah (2012) Problematika penggunaan media pembelajaran pendidikan Agama Islam SMA N 1 Sipagimbar Kecamatan Saipar Dolok Hole. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Rambe, Nuraini (2012) Konsep rumah tangga bahagia dalam perspektif moralitas Islam. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Rambe, Rahmad Kurniawan (2019) Peranan da’i dalam pembinaan akhlak remaja di Desa Aek Matio Kecamatan Sirandorung Kabupaten Labuhan Batu. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Rambe, Zulpan Efendi (2017) Metode dan strategi pendidikan budi pekerti di SD IT Bunayya Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Rangkuti, Aisyah (2012) Pembelajaran pendidikan agama Islam pada kelas XI IPA1 di SMA Negeri 3 Padangsidimpuan (studi tentang peranan guru kelas). Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Rangkuti, Lely Wardani (2019) Penafsiran kata nuur dalam surah an-nuur ayat 35 menurut Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbah. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Rangkuti, Ramadani (2017) Kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di Madrasah Tsanawiyah Al-Masruriyah Desa Situmbaga Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Rangkuti, Rikah Asrila (2019) Sikap siswa dalam pembelajaran pendidikan agama islam di sekolah menengah pertama Negeri 2 Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Rapiah, Siti (2014) Pengaruh mengikuti pengajian akbar terhadap peningkatan pengamalan keislaman kaum ibu di Desa Kampung Yaman Kecamatan Aek Natas. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Rasdiana, Rasdiana (2020) حليل معانى حرف الجر في سورة المائدة وارتباطها في تعليم النحو. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Rayani, Adeka (2015) Problematika penerapan metode pendidikan Islam dalam keluarga di Desa Palopat Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Rediansyah, Rediansyah (2019) peranan orang tua dalam menanamkan aqidah pada anak menurut al-qur’an surah luqman ayat 13. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Reni, Delva (2018) Akhlak ibu rumah tangga di Desa Bangun Saroha Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Respanita, Respanita (2013) Usaha guru dan orang tua memotivasi siswa dalam belajar Al-Qur’an Hadis di Madrasah Tsanawiyah Tarbiyah Islamiyah (MTs.TI) Paraman AmpaluKecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Riski, Abdul Rahman (2022) Faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam membayar zakat pertanian di Dusun Aeksah. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Riski, Lina (2017) Peranan lembaga pendidikan agama nonformal dalam meningkatkan kemampuan baca Al-Qur’an anak di Desa Hutabargot Dolok Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Riswan, M. (2018) Pembiasaan shalat berjamaah dalam membentuk perilaku keagamaan siswa SMP Negeri 1 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Ritonga, A. I. Ningsih (2018) Implementasi majelis taklim dalam meningkatkan pengamalan ibadah ibu-ibu di Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Ritonga, Afni Damayanti (2017) Peran Majelis Taklim dalam pengamalan ibadah shalat lima waktu (studi pada masyarakat Kelurahan Sitinjak Kecamatan Angkola Barat). Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Ritonga, Aidul Safitri (2019) Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe student teams achievement division (STAD) dalam peningkatan motivasi dan hasil belajar Al-Qur’an Hadis siswa kelas XI MAN 1 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Ritonga, Aisyah Islamiah (2021) Peran guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar Islam Terpadu Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Ritonga, Amaliyah (2016) Upaya meningkatkan motivasi dan hasil belajar Pendidikan Agama Islam melalui strategi pembelajaran berbasis masalah (problem based learning) di kelas XI IPA-1 SMA Negeri 1 Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara. Masters thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Ritonga, Andriani (2013) Persepsi masyarakat Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat terhadap pendidikan Pesantren. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Ritonga, Dinda Kurnia Sari (2019) Implementasi contextual teaching and learning dalam peningkatan hasil belajar pendidikan agama islam pada siswa kelas VIII-4 SMP N 5 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Ritonga, Hasdiana (2017) Kemampuan profesional guru dalam proses pembelajaran pendidikan agama islam di SMA Negeri 1 Angkola Barat Kecamatan Angkola Barat. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Ritonga, Irna Meyanti (2015) Kehidupan beragama masyarakat Desa Sampean Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Ritonga, Kesuma Wardani (2017) Persepsi Anak-anak Panti Asuhan terhadap Kegiatan Praktek Dakwah Lapangan ( PDL) Jurusan Bimbingan Konseling Islam di Panti Asuhan Hafizil Yatamu Sabungan Jae Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Ritonga, Lili Suryani (2015) Pengaruh kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap kinerja guru di SMP Negeri 1 Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Ritonga, Masro (2013) Eksistensi Pondok Pesantren Darussalam Parmeraan Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara dalam Pengembangan Pendidikan Islam. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Ritonga, Nurkhoiriah E (2018) Perbedaan nilai mata pelajaran pendidikan agama islam yang berasal dari SMP dan MTS di SMA Negeri 1 Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Ritonga, Patmawati (2018) Penerapan strategi card sort dalam peningkatan kemampuan membaca Alquran anak di Komplek Sopo Indah Kelurahan Sigulang Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Ritonga, Romaito Agustina (2019) Penerapan metode drill dalam meningkatkan hapalan surah-surah pendek mata pelajaran tahfidz siswa kelas VII MTs Islamiyah Padanggarugur Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Ritonga, Rukiah (2010) Nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam adat mangayun di Desa Aek Jangkang Padang Bolak. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Ritonga, Tetty Efrida (2009) Pelaksanaan pengajaran Al-Qur’an bagi anak di Desa Batu Tambun Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Riyati, Riyati (2016) Pengaruh kemampuan siswa dalam baca tulis Al-Qur’an terhadap hasil belajar PAI di SMP Negeri 6 Kec. Padang Bolak Kab. Padang Lawas Utara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Robbah, Hosiya (2014) Peran Sarjana Pendidikan Agama Islam dalam memajukan pendidikan agama di Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Robi’ah, Dian Ramadani (2018) Usaha orang tua dalam membentuk keluarga sakinah di Desa Marenu Kec. Aek Nabara Barumun Kab. Padang Lawas. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Rodiana, Eva (2021) Implementasi pembelajaran pendidikan agama Islam dalam membentuk karakter religius siswa di SMP Negeri 2 Sipirok Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Rodina, Rodina (2016) Minat mahasiswa fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan dalam melaksanakan salat Zuhur berjama’ah di Masjid Ulul ‘Ilmi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Rofi’i, Hilman (2012) Problematika dakwah kontemporer ditinjau dari format dakwah rasul dan upaya solusinya. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Rosak, Ahmad (2015) Problematika keagamaan remaja di Desa Hutaraja Kecamatan Siabu. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Rosanni, Rosanni (2012) Peranan wali kelas dalam memotivasi pencapaian prestasi belajar siswa di MTsN Kase Rao-Rao Kecamatan Batang Natal Kabupaten Madina. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Rosita, Rosita (2009) Faktor penghambat keberhasilan orang tua dalam memberikan dasar-dasar pendidikan agama anak di Desa Janji Mauli Baringin Kecamatan Sayur Matinggi. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Rukiah, Rukiah (2018) Nilai-nilai pendidikan islam yang terkandung dalam novel Surga yang tak dirindukan karya Asma Nadia. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Rumondang, Rizki (2020) Pelaksanaan undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 302 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Ruslan, Ruslan (2018) Peningkatan motivasi dan aktivitas belajar siswa melalui penggunaan metode bervariasi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal. Masters thesis, IAIN Padangsidimpuan.

S

S, Intan Permata Sari (2018) Internalisasi nilai-nilai agama Islam dalam pembentukan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler rohis di SMK Negeri 4 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Safitri, Amalia (2021) Metode pembelajaran pendidikan agama Islam dalam membentuk kesadaran beragama siswa di SMP Negeri 2 Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Safitri, Ana (2015) Nilai-nilai komunikasi islam pada upacara adat menyambut kelahiran bayi (kajian etnografi komunikasi pada masyarakat Jawa Desa Trans PIR Sosa Unit II). Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Safitri, Herlina (2020) Dimensi-dimensi fiqh jinayah pada Pasal 284 Ayat 1 KUH pidana tentang perzinaan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Safitri, Lusi (2021) Penggunaan media pembelajaran audio visual dalam menumbuhkan minat dan motivasi belajar pendidikan agama Islam kelas VI SD Negeri 012 Rokan Hilir. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Safitri, Riska (2019) Pengaruh pola interaksi guru dan siswa terhadap motivasi belajar pendidikan Agama Islam siswa di SMP Negeri 6 Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Safriani, Peprita (2017) Upaya guru pendidikan agama islam dalam meningkatkan minat belajar siswa kelas XI MAN Panyabungan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Safril, Safril (2015) Persepsi masyarakat tentang pengamalan shalat jum’at di desa Perbatasan Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Sahara, Nur (2018) Penerapan orangtua terhadap metode direktif dalam membentuk ahklak anak di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Sahriani, Sahriani (2015) Prestasi belajar mahasiswa pasca penerimaan reward (beasiswa) di jurusan PAI fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan IAIN Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Sahrin, Sahrin (2015) Nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam film Kiamat Sudah Dekat (materi dan metode). Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Sahro, Bintang (2018) Persepsi mahasiswa terhadap pembinaan keagamaan di Ma’had Al-Jami’ah IAIN Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Sahro, Patimah (2017) Hubungan ketersedian fasilitas ibadah shalat dengan pengamalan ibadah shalat zuhur mahasiswa di gedung Tarbiyah IAIN Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Saidi, Ahmad (2019) Pelaksanaan metode ceramah dan metode diskusi pada bidang studi fikih di MTsN Muarasipongi. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Sajidah, Ita Purnama (2017) Pengetahuan tentang karakteristik dan kode etik pada mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Sakdiyah, Halimatus (2016) Upaya guru agama dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama islam di SMA Negeri I Batang Angkola. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Sakinah, Nur (2011) Penerapan metode bervariasi dalam pembelajaran bidang studi pendidikan agama islam di SMA Negeri 6 padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Salbiah, Siti (2014) Nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam Al-Qur’an surah Al-Hujurat ayat 9-13. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Saleh, Ismail (2015) Pembinaan keagamaan pada siswa SMA Negeri 6 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Saleh, Madon (2014) Masjid sebagai lembaga Pendidikan Islam: suatu telaah fungsi masjid pada masa Islam Klasik. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Saleh, Umar (2021) Pendekatan dan strategi penanaman nilai-nilai tauhid dalam pengkaderan HMI cabang Padangsidimpuan. Masters thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Salohot, Salohot (2015) Pengaruh model pembelajaran snowball throwing terhadap keaktifan belajar siswa pada bidang studi sejarah kebudayaan Islam di MTs YPKS Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Samaria, Samaria (2017) Minat masyarakat terhadap kegiatan majelis taklim di desa Sungai Durian Kecamatan Padang Bolak. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Samosir, Devi Hakimah (2017) Minat mahasantriyah dalam mengikuti program Ma’had Al-Jami’ah IAIN Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Samsidar, Samsidar (2019) Pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation terhadap hasil belajar pokok bahasan meneladanai ketaatan Malaikat-Malaikat Allah Swt Kelas VII di SMP N 1 Batang Angkola. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Sani, Asrul (2016) Upaya guru dalam pembentukan karakter siswa melalui pendidikan agama islam di MAN Siabu. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Saputra, Arly (2019) Penanaman disiplin belajar pendidikan agama Islam pada siswa SMA Negeri 3 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Saputra, Dedi (2017) Studi keberhasilan orangtua dalam memberikan dasar pendidikan agama pada anak di desa Koto Rojo Kecamatan Muarasipongi. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Saputra, Ilham (2020) Implementasi metode pembiasaan pada pendidikan agama islam dalam keluarga di Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Saputra, Wildan (2016) Upaya orangtua dalam membina kecerdasan spiritual anak dalam keluarga di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Saragih, Herman Soni (2010) Analisis terhadap dalil qunut subuh. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Sardinan, Sardinan (2015) Pengembangan dakwah di yayasan Al-Yusufiyah Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Sari, Elmina (2017) Peran orangtua dalam mengembangkan karakter anak usia dini di Desa Malintang Kec. Bukit Malintang Kab. Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Sari, Faujiah (2020) Upaya guru dalam pembentukan karakter siswa melalui pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Angkola Barat. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Sari, Indah Purwanti (2014) Upaya guru agama dalam meningkatkan minat dan hasil belajar pendidikan agama Islam siswa di SD 200204 Padangsidimpuan Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Sari, Linda Purnama (2014) Pengaruh motivasi intenal terhadap kebiasaan belajar pendidikan agama Islam siswa SMA Negeri 7 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Sari, Lisda (2021) Pengaruh pemberian penguatan guru pendidikan agama Islam terhadap tanggung jawab belajar siswa di kelas VIII MTs Negeri 2 Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Sari, Marlina (2015) Metode orangtua dalam melaksanakan pendidikan thaharoh anak di Desa Janjimanaon Kecamatan Batang Angkola. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Sari, Mey Wulan (2019) Persepsi orangtua terhadap pendidikan islam anak di desa Taluk kecamatan Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Sari, Mustika (2016) Pelaksanaan dakwah di majelis taklim Multazam Padangmatinggi Kecamatan Padangsidimpuan Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Sari, Patma (2020) Konsep berpakaian muslimah dalam perspektif pendidikan AlQur‟an. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Sari, Purnama (2015) Nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam surah Al-Ahqaf Ayat 15. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Sari, Puspita (2013) Pelaksanaan pembelajaran contextual teaching and Learning (CTL)bidang studi pendidikan agama islam kelas VII1 di MTs Negeri 1 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Sari, Ratna (2016) Hubungan organisasi Naposo Nauli Bulung terhadap aktivitas keagamaan Islam remaja di Desa Hutapungkut Tonga Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Sari, Rizky Melinda (2021) Manajemen kegiatan ekstrakurikuler pendidikan agama Islam di MTs Negeri 4 Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Sari, Seftina (2017) Kompetensi kepribadian guru pendidikan agama islam di SD Negeri 14 Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Sarianna, Sarianna (2011) Pengaruh kewibawaan orangtua terhadap pendidikan agama anak di kelurahan sihitang. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Sarmin, Sarmin (2014) Dampak matrikulasi kepribadian dalam meningkatkan pengamalan shalat lima waktu (studi terhadap mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam semester IV 2013-2014 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidimpuan). Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Sarroh, Maya (2015) Prinsip-prinsip human relation dalam al-qur’an (analisis tafsir terhadap surah ‘abasa ayat 1-10). Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Saukani, Ahmad (2017) Minat orangtua siswa menyekolahkan anaknya ke MTsN 2 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Sawaliyah, Pitri (2017) Pengaruh komunikasi dalam keluarga terhadap akhlak siswa SMA Negeri 5 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Sayuti, Sayuti (2014) Problematika pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 4 Satu Atap Kelurahan Rianiate Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Seri, Wilda (2015) Upaya guru dalam membina perilaku santri di Pesantren Roihanul Jannah Pasar Maga Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Shaleh, Irham (2020) Proses pendidikan akhlak anak yatim usia remaja pada lingkungan keluarga di Desa Baruas Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidempuan.

Siagian, Abdul Rahman (2014) Pengaruh tingkat pendidikan orang tua terhadap pembinaan agama anak di Kelurahan Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siagian, Rodiannur (2022) Internalisasi nilai-nilai pendidikan karakter siswa dalam pembelajaran akidah akhlak di Mtsn 2 Padang Lawas Utara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siagian, Zarima (2020) Dampak hiburan keyboard terhadap perilaku remaja di desa Simpang Empat Dusun XIX Kabupaten Asahan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siboro, Najaruddin (2011) Komunikasi dakwah dalam Al-Qur’an (studi tentang ayat-ayat Amtsal). Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Sibuea, Laila Mazni (2017) Upaya guru pendidikan agama Islam dalam mengembangkan motivasi bergama pada anak di SD Negeri 08123 Sibolga Kelurahan Aek Habil Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Sihombing, Dewi Khairani (2017) Efektifitas penggunaanmetode role playing dalam meningkatkan pemahaman materi akidah-akhlak siswa di Madrasah Aliyah Negeri 1 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Simamora, Maintan (2012) Hubungan strategi guru dalam proses belajar mengajar dengan minat belajar PAI siswa di SMP Negeri 1 Padangbolak Kabupaten Padanglawas Utara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Simamora, Merlina (2010) Perbandingan tingkat kefasihan membaca Al-Qur’an berdasarkan latar belakang pendidikan siswa kelas X MAN I Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Simamora, Sahnan (2019) Minat mahasiswa prodi komunikasi penyiaran Islam dalam menggunakan fasilitas radio proxy FM untuk menyampaikan dakwah di IAIN Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Simanjuntak, Mhd. Yusri (2017) Faktor-faktor penghambat peserta didik dalam mempelajari ilmu Tajwid di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hasanah kelurahan Padangmatinggi Kecamatan Padangsidimpuan Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Simanungkalit, Jonris (2009) Pendidikan agama bagi anak dalam rumah tangga nelayan muslim Desa Kebun Pisang Kabupaten Tapanuli Tengah. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Simatupang, Elvina Sari (2017) Konsep diri pada remaja dalam pengamalan agama di Lingkungan II Kelurahan Sadabuan Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Simatupang, Muhammad Yusuf (2018) Kegiatan ekstrakurikuler pengajian Al-Qur’an siswa kelas XI pada mata pelajaran PAI SMK N 2 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Simbolon, Aswar (2011) Permasalahan pembinaan baca tulis Qur’an dan upaya menanggulanginya di SMP Negeri 7 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Simbolon, Syahrian Efendi H. (2018) Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Angkola Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Simbolon, Yustridawaty (2014) Hubungan komunikasi orangtua dan guru dalam pembinaan akhlak siswa di SMP Negeri 2 Sibabangun. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Sinaga, Aulia Riska Aprilia (2022) Peranan majelis ta’lim dalam meningkatkan pendidikan agama islam di Desa Ujung Bati II Sosa Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Sinaga, Nurul Sakinah (2019) Perilaku keagamaan remaja di Desa Aek Uncim Kecamatan Tanotombangan Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Sinaga, Zaidani fitri (2013) Pelaksanaan pendidikan agama bagi anak dalam keluarga (Studi Pada Keluarga Yonif Rajawali 123 Padangsidimpuan). Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Sirait, Adi Syahputra (2013) Istimna' dalam perspektif Ibn Hazm. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Abu Bakar (2011) Peranan orang tua dalam peningkatan minat anak baca Al-Qur’an di Desa Lembah Lubuk Raya Kecamatan Angkola Barat. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Ali Syahbana (2015) Peranan pondok pesantren Jabalul Madaniyah dalam penyiaran agama Islam pada masyarakat Desa Pargarutan Julu Kecamatan Angkola Timur. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Anna Maria (2014) Nilai-nilai pendidikan islam yang terkandung dalam surah An-Nisa ayat 58-59. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Bahrul (2019) Profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam dalam implementasi Kurikulum 2013 di SMK Negeri 3 Sibolga. Masters thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Burhanuddin (2021) Pesan moral puasa ‘Asyura dalam pengamalan ibadah masyarakat Desa Paringgonan Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas. Masters thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Darlia (2014) Model pembelajaan quantum teaching dalam perspektif pendidikan Islam. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Deliana (2015) Akhlak anak SD di Kelurahan Panyanggar Saba Jae Lingkungan I Kecamatan Padangsidimpuan Utara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Desi Andriani (2012) Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi mahasiswa masuk ke program studi Pendidikan Agama Islam STAIN Padangisidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Desy Khairani (2015) Pendapat Yusuf al-Qardhawi tentang hukum aborsi. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Deviana Af'idah (2010) Hubungan pemberian penguatan dengan motivasi belajar pendidikan agama islam di SMA Negeri 8 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Dewi Sartika (2011) Pelaksanaan metode demonstrasi dalam bidang studi Fikih di MTs Negeri 2 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Efridayanti (2014) Pengaruh kepribadian guru pendidikan agama Islam terhadap minat belajar siswa MAN Simpanggambir Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Ernidawati (2015) Efektivitas komunikasi orangtua dan guru dalam pembinaan akhlak (studi pada SMPN 2 Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara). Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Ernita (2019) Motivasi ibu-ibu dalam mengikuti majelis taklim di Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Eva Sariyani (2016) Internalisasi nilai-nilai pendidikan agama islam dalam keluarga pada masyarakat muslim minoritas di lingkungan Banjar Toba Kelurahan Sipirok Godang Kabupaten Tapanuli Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Fasya Adinda (2021) Peran orangtua dalam meningkatkan ibadah shalat anak di Dusun Kantin Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Fatimah Abdiyatansyah (2019) Peningkatan mutu Pendidikan Agama Islam melalui kegiatan ekstrakurikuler di Madrasah Tsanawiyah Swasta Syahbuddin Musthafa Nauli Kecamatan Hulu Sihapas Kabupaten Padang Lawas Utara. Masters thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Fitri Yanti (2017) Peranan tokoh agama terhadap penyelesaian konflik masyarakat di desa Sijantung Jae Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Halmarela (2011) Problematika pelaksanaan pendidikan agama islam pada SMP Negeri 2 Nagasaribu Kecamatan Padang Bolak. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Hapsah (2016) Penerapan metode card sort dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas VIII SMP Negeri I Hutaraja Kecamatan Tantom Angkola. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Hariyanto (2019) Konsep pendidikan akhlak anak terhadap orang tua dalam Al-Qur’an surah Al-Isra ayat 23-25 menurut para mufassir. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Hasinah (2020) Zaman keemasan pendidikan Islam Pondok Pesantren Darul Ulum Nabundong Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 1925-2007. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Helmida (2013) Pengaruh interaksi dalam keluarga terhadap akhlak anak di Desa Panompuan Jae Kecamatan Angkola Timur. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Hilmi Wahdi (2020) Implementasi kompetensi sosial guru Pendidikan Agama Islam di SMP Cerdas Murni Medan. Masters thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Hotmarina (2011) Pengaruh tipe kepemimpinan orang tua terhadap disiplin belajar pendidikan agama Islam anak di Desa Arse Simatorkis Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Husna Hidayati (2020) Penggunaan media pembelajaran pendidikan Agama Islam berbasis IT (information technology) di SMP Negeri 1 Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Ilham (2019) Metode pembelajaran yang bervariasi dalam bidang studi pendidikan agama islam di SMK Negeri 1 Padang Gelugur Kabupaten Pasaman. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Irsan (2016) Peranan majelis ta’lim dalam meningkatkan pendidikan agama di desa Manggis Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Islaini (2015) Etika dan moral akademik mahasiswa IAIN Padangsidimpuan di luar kampus (studi tetang penerapan kode etik pada mahasiswa jurusan PAI yang bertempat tinggal di Lingkungan I Kelurahan Sihitang Padangsidimpuan). Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Jahro (2015) Penerapan model pembelajaran discovery learning dalam meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) pokok bahasan iman kepada Allah kelas VII di SMP Negeri 1 Langga Payung Kecamatan Sei Kanan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Jainal (2016) Upaya guru membentuk akhlak peserta didik di MIN Nagasaribu Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Jamal (2015) Nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 26-27. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Juni Herawati (2009) Hubungan komunikasi dalam keluarga dengan akhlak siswa SMK Negeri 2 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Lamsia (2017) Kompetensi paedagogik guru pendidikan agama Islam di Madrasah Tsanawiyah Syekh Ahmad Daud Kecamatan Batang Onang Kabupaten Paluta. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Linda Maya Sari (2015) Usaha guru agama islam dalam meningkatkan motivasi belajar PAI siswa di SMP Negeri 2 Kec. Sei Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Maida (2011) Pengaruh pergaulan remaja muslim dengan remaja non-muslim terhadap sikap keagamaan remaja muslim desa Mompang Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Mara Tinggi (2015) Nilai-nilai pendidikan multikultural dalam pendidikan Islam: telaah kompetensi dasar al-Qur’an Hadis madrasah aliyah pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 2676 tahun 2013 tentang Kurikulum 2013. Masters thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Marhot Halomoan (2011) Pengaruh pengetahuan fiqih terhadap pengamalan ibadah shalat santri kelas II Madrasah Tsyanawiyah Pondok Pesantren Taman Perguruan Islam (TPI) Purba Sinomba Kecamatan Padang Bolak. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Mariani (2013) Studi tentang program homeschooling group usia dini berbasis aqidah Islam El-Diina Medan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Masdalena (2017) Dinamika pengamalan nilai pendidikan agama islam pada remaja awal di desa Janji Matogu kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Masitoh (2021) Manajemen kegiatan keagamaan pada Pondok Pesantren Nurul Huda Bangai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Maslenar (2011) Peranan orang tua terhadap pembinaan hapalan bacaan shalat anak di Desa Biru Kecamatan Aek Bilah. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Masriana (2016) Peranan alumni pondok pesantren islamiyah Pintu Padang dalam mengembangkan nilai-nilai agama pada masyarakat Desa Rondaman Jae Kabupaten Padang Lawas Utara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Muhammad Asrul (2021) Pengembangan bakat siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di MTs Negeri 2 Padangsidimpuan. Masters thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Munrika Rayo Nanda (2018) Sosialisasi film religius dalam pembinaan akhlak mulia remaja di desa Goti Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Mustamin (2019) Motivasi belajar dan berprestasi mahasiswa bidikmisi tahun akademik 2015-2016 di Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Masters thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Nora Rahmadani (2018) Implementasi pembelajaran pendidikan agama Islam di SMPS Muhammadiyah Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Nur Sanipa (2015) Peranan guru Madrasah Diniyah Awaliyah Darul Falah dalam membentuk akhlak anak di Kelurahan Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Nur cahaya (2013) Problematika pembelajaran Al-Qur’an bagi anak di Desa Ganal Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Nurfitryani (2013) Sistem pembelajaran di Sekolah Dasar Islam Terpadu Bunayya Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Nurhasanah (2019) Faktor penyebab banyak masyarakat tidak melaksanakan salat Jum'at di Desa Parlimbatan Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Nurhayati (2016) Analisis kesulitan mahasiswa dalam mempelajari bahasa arab di jurusan PAI IAIN Padangsidimpuan (studi terhadap mahasiswa alumni pesantren). Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Nurhayati (2019) Kemampuan guru dalam perencanaan pembelajaran pendidikan agama islam di MAN Barumun Tengah. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Nurkhadijah (2014) Pengaruh kepribadian orangtua terhadap keberagamaan anak di Desa Bulu Soma Kec. Angkola Selatan Kab. Tapanuli Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Nurlia (2018) Kompetensi guru dalam membina anak tunagrahita di Sekolah Luar Biasa Negeri Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Pahri (2012) Keadaan keimanan dan pengamalan shalat remaja di Desa Pudun Julu. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Parulian (2017) Problematika akhlak siswa SD Negeri 101330 Sidingkat Kabupaten Padang Lawas Utara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Putri Hanifah (2019) Strategi pembelajaran pendidikan agama Islam (studi terhadap siswa tunagrahita di Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri Padangsidimpuan). Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Putri Salju (2019) Kompetensi sosial guru pendidikan agama islam di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Simangambat Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Ridwan Azhari (2011) Implementasi pendidikan agama Islam pada anak dalam keluarga masyarakat Desa Panabari Kecamatan Tanotombangan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Rika Khairani (2018) Perhatian orangtua terhadap pembinaan akhlak remaja di Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Rina (2013) Nilai-nilai pendidikan islam shalat dalam berjama’ah dan aplikasinya dalam kehidupan mahasiswa jurusan tarbiyah di Kampus STAIN Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Robiana (2017) Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku negatif siswa dalam proses pembelajaran PAI kelas X di SMA N 3 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Robiatul Hidayah (2020) Pengaruh pengamalan beragama ibu rumah tangga terhadap pendidikan agama Islam anak dalam keluarga masyarakat Desa Mangaledang Lama Kabupaten Padang Lawas Utara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Rohani (2021) Analisis pendidikan akhlak dalam Kitab Maulidu Al-Barzanji Karangan Sayyid Ja’far Al-Barzanji dan relevansinya dengan pendidikan Islam kontemporer. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Roiyatul Ayatulloh (2017) Akhlak anak terhadap orangtua dalam kitab Shahih Bukhari. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Rokia Hannum (2017) Upaya orangtua dalam memotivasi remaja melanjutkan pendidikan tinggi di Desa Gulangan Manggu. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Roma Yanti (2018) Studi kemparatif terjemah al-qur’anul karim bacaan Mulia H.B. Jassin dan terjemah tafsiriah M. Thalib surat ar-Rahman. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Ronggana (2012) Kreativitas remaja dalam pelaksanaan pendidikan agama di Desa Manggis Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Roslaini (2015) Peranan orang tua dalam pembinaan akhlak anak remaja di Desa Aek Nabara Tonga Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Rusdatun Hamidah (2014) Pelaksanaan metode iqro’ dalam mempercepat anak membaca al-qur’an di TK Al-Qur’an Al-Rizky Pudun Jae. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Sahlan (2014) Peran ulama dan umara dalam memberantas peredaran khamar di Desa Balakka Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Sahlan (2017) Upaya guru dalam memotivasi siswa pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Sipupus Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara. Masters thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Samrina (2015) Upaya meningkatkan motivasi berprestasi belajar PAI materi akhlak siswa kelas viii melalui pemberian motivasi guru di SMP Negeri 4 Bulusonik Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Sapriono (2012) Problematika dakwah dan penanggulangannya di Kecamatan Simangumban Tapanuli Utara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Sawaluddin (2015) Strategi tokoh agama dalam mengatasi kenakalan remaja di Desa Janjimanahan Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Siddik (2012) Profil guru pendidikan agama islam ideal menurut orang tua siswa MTSN Tolang. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Siska (2021) Dampak negatif pergaulan bebas terhadap remaja menurut tinjauan pendidikan Islam di Kelurahan Sirandorung Tengah Kecamatan Rantau Utara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Siti Patimah (2017) Peranan alumni lembaga pendidikan Islam dalam pembinaan agama masyarakat Desa Sibagasi Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Siti Rahmi (2012) Kompetensi guru PAI dan kaitannya dengan motivasi belajar siswa di kelas XI SMAN 1 Angkola Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Sri Naswati (2013) Pengaruh keterampilan membimbing kelompok kecil terhadap mutu pembelajaran PAI di SMP Negeri 4 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Suriyani (2021) Persepsi orang tua terhadap pembelajaran daring pendidikan agama Islam pada masa Covid-19 di Lingkungan 1 Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Suryani (2018) Bimbingan orangtua kepada anak dalam menumbuhkan kecintaan kepada Al-qur’an di Desa Huta Padang Kecamatan Hutaimbaru. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Syahrul Mahyuddin (2021) Analisis kemampuan baca tulis Al-Quran guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar di Kota Sibolga. Masters thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Syarifah (2021) Problematika pembinaan karakter mahasiswa di Ma’had Al-Jami’ah Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Masters thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Temban (2017) Usaha orangtua dalam pembinaan keagamaan anak dalam rumah tangga di Desa Pambangunan Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Titi Anggraini (2014) Hubungan suasana keagamaan dengan disiplin belajar siswa di MAN Nagasaribu Kabupaten PALUTA. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Toras Parulian (2019) Pelaksanaan shalat berjamaah orangtua di desa Simasom Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu Kota Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Tukmaida (2012) Pengaruh tingkat pendidikan orang tua terhadap penanaman pendidikan agama pada anak (studi di Desa Padanggarugur Jae, Kecamatan Aek Nabara Barumun, Kabupaten Padang Lawas). Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Uswatun Hasanah (2019) Upaya guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Wiranto (2021) Upaya guru pendidikan agama Islam dalam pembinaan akhlak siswa kelas IX Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Yuslaida (2014) Pelaksanaan metode simulasi dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada bidang studi pendidikan agama islam di SMP Negeri 2 Huristak Kabupaten Padang Lawas. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Zainab (2016) Aktivitas pendidikan Islam luar sekolah untuk kaum ibu di Desa Sorimaon Kecamatan Batang Angkola. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Zubaidah (2016) Peranan orangtua dalam mengimplementasikan pendidikan karakter kepada anak (studi di Desa Manggis, Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas). Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Siregar, Zulfi Tagor (2017) Pengaruh media sosial terhadap perkembangan sosial remaja di kelurahan Bonan Dolok Kecamatan Padangsidimpuan Utara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Sitompul, Arfan Afandi (2020) Penerapan metode inkuiri dalam peningkatan hasil belajar Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri 2 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Sitompul, Mariana (2017) Tinjauan hukum islam terhadap khiyar ‘aib dalam jual beli pakaian di pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Sitompul, Nur Insan (2011) Metode pengajaran baca tulis al-qur’an anak usia dini di R.A Al-Rizky Pudun Jae. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Sitompul, Siti Ropia (2019) Kreativitas guru dalam pembelajaran pendidikan agama islam di sekolah Dasar Negeri Simanosor Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Situmorang, Asril Azis (2012) Komunikasi keluarga dalam penerapan nilai-nilai keislaman di Kelurahan Simatorkis Sisoma Kecamatan Angkola Barat. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Smj, Imah Handayani (2019) Pengembangan lembar kerja siswa berbasis kontekstual pada materi salat di kelas VII MTsN 2 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Smj, Rini Andriyani (2022) Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam mengelola kelas di SMA Negeri 6 Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Solatiah, Solatiah (2012) Profesionalitas da’i dalam melaksanakan dakwah di desa Huta Puli Kecamatan Siabu”. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Soleh, Muhammad (2016) Metode pendidikan islam yang tercantum di dalam surat An-Nahl ayat 125. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Solih, Ahmad (2016) Peranan bimbingan orangtua dalam membina kepribadian sosial remaja di Desa Sayurmaincat Kecamatan Kotanopan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Srg, Kimlansyah Romadan (2021) Problematika pembelajaran pendidikan agama Islam pada masa pandemi Covid-19 pada siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 101506 Muaratais III Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Srg, Rodiah Hannum (2020) Pelaksanaan metode sosiodrama pada mata pelajaran sejarah kebudayaan islam untuk meningkatkan hasil belajar siswa di kelas VII MTS S Al-Muttaqin Sosopan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Suaibah, Suaibah (2013) Efektivitas penggunaan metode demonstrasi pada materi shalat jenazah siswa kelas VII Di MTsS Babus Salam Basilam Baru Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Suaibah, Suaibah (2016) Pandangan masyarakat terhadap dakwah jama’ah tabligh di desa Kayu Laut Kecamatan Panyabungan Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Suharja, Suharja (2021) Kreativitas guru dalam proses Pembelajaran Agama Islam di SMA Negeri 1 Sibolga. Masters thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Suhartono, Saddam (2015) Konsep pendidikan Islam yang terkandung dalam Qur’an Surah AL-Baqarah Ayat 200-201. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Sulastri, Endang (2019) Etos kerja guru pendidikan agama islam aalam membina akhlak siswa di SMA Negeri 8 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Sumandi, Adi Wira (2010) Problematika dakwah Islam di Desa Sijungkang Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Sumarto, Sumarto (2012) Proses komunikasi interpersonal dalam pembinaan kepribadian anak di Yayasan Penyantun Yatim Miskin Muslimin (YPYMM) Desa Ujung Gurap Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Supriaten, Supriaten (2017) Pengaruh religiusitas dan fasilitas bank terhadap keputusan menabung di bank syariah (studi kasus pada MAN 2 Model Padangsidimpuan). Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Suriani, Atika (2015) Pengaruh pola asuh orangtua terhadap kepribadian anak di Desa Aek Haruaya Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Surya, Ahmad (2017) Peran orang tua dalam pembinaan akhlak remaja di desa Salambue Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Suryani, Erna (2012) Perilaku keagamaan remaja di Desa Sampuran Kecamatan ranto baek kabupaten mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Suryani, Irma (2015) Nilai-nilai pendidikan islam yang terkandung dalam novel Moga Bunda Disayang Allah Karya Tere-Liye. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Suryani, Suryani (2017) Upaya wanita karier dalam menanamkan nilai-nilai keislaman pada anak di Panyabungan Julu Kacamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Susanti, Sri (2014) Strategi guru Pendidikan Agama Islam dalam mengembangkan kecerdasan emosional siswa di SMA Negeri 8 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Sutrikayanti, Sutrikayanti (2010) Pengaruh aktifitas majelis ta’lim terhadap sikap keagamaan masyarakat Desa Tangga Bosi Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Suwandi, Suwandi (2011) Pelaksanaan manajemen pembelajaran pendidikan agama Islam sebagai upaya guru menciptakan siswa aktif di SIMPN 3 Sibabangun Kab. Tapanuli Tengah. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Suwarman, Suwarman (2016) Konsep fitrah sebagai landasan pengembangan pendidikan Islam. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Syafitri, Mei (2014) Penggunaan media pembelajaran dalam meningkatkan motivasi belajar pendidikan agama islam siswa SMA Negeri 6 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Syafridah, Syafridah (2017) Hubungan konsep diri dengan motivasi belajar Pendidikan Agama Islam siswa MTs Darul Istiqomah Huta Padang Pijorkoling Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Syamsiah, Syamsiah (2015) Program pembelajaran yang mengakomodasikan perkembangan multiple intelegensi pada pembelajaran pendidikan agama islam di Sekolah Dasar Islam Terpadu Bunayya Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Syamsinar, Syamsinar (2009) Minat masyarakat terhadap majelis taklim di Batu Gana Kecamatan Padang Bolak Julu. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Syurya, Eli Nirmala (2010) Aktivitas keberagamaan remaja Desa Bangun Purba Kecamatan Padang Bolak. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

T

Tambunan, Elpiherawati (2020) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar Berakreditasi A di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Masters thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Tambunan, Nur Cahaya (2015) Nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam surat Al-An’am ayat 151-153. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Tambunan, Raja (2019) Penggunaan strategi pembelajaran berbasis masalah dalam peningkatan motivasi belajar dan hasil belajar Pendidikan Agama Islam siswa kelas XI PI 4 SMA Swasta Nurul Ilmi Kota Padangsidimpuan. Masters thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Tambunan, Syafrianto (2016) Pengamalan ibadah shalat narapidana muslim di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Tanjung, Ali Akbar (2016) Materi dan metode pendidikan majelis taklim Nurul Hidayah Kaum Ibu Desa Muara Tais II Kecamatan Batang Angkola. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Tanjung, Almi Warnita (2018) Upaya tokoh agama dalam membimbing kerukunan antar pengikut organisasi keagaman dengan metode bimbingan kelompok di desa kampung mudik kecamatan barus. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Tanjung, Juwisnah (2018) Penerapan nilai-nilai Pendidikan Agama Islam pada program Sekolah Adiwiyata di SMP Negeri 1 Sibolga. Masters thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Tanjung, Mesra Yani (2014) Upaya guru pendidikan agama Islam dalam menanggulangi kenakalan siswa di SMP Negeri 2 Sampean Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Tanjung, Mhd Iqbal (2018) Pemberian ganjaran dan hukuman dalam program tahfidz Al-Qur’an di MTs.S Al-Yusufiyah Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Tanjung, Sahrini Fitriani (2017) Problematika pembelajaran pendidikan agama Islam pada anak autis di Sekolah Luar Biasa Negeri Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Tanjung, Tober Maul (2012) Profesionalisme guru PAI dan hubungannya dengan prestasi belajar siswa di SMP Negeri 1 Hambulo Kecamatan Halongonan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Tanjungsari, Rizky (2021) Pengaruh pembelajaran daring terhadap hasil belajar pendidikan agama Islam kelas V SD Negeri No.101232 Purbatua Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Tarigan, Era Riana (2018) Peran guru pendidikan agama islam dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an di SD IT Bunayya Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Taufik, Ahmad (2010) Persepsi masyarakat sihitang terhadap sikap keberagamaan mahasiswa STAIN Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Tobing, Abdul Rahman Lumban (2017) Performance guru PAI dalam pembentukan Akhlaqul Karimah siswa MTs Negeri Batangtoru Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Turnando, Gian (2016) Pengaruh zakat terhadap peningkatan kesejahteraan mustahiq di BAZNAS Tapanuli Selatan (studi kasus kelompok pemberdayaan ekonomi mikro). Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

W

Wahyudi, Anwar (2022) Peran alumni lembaga pendidikan islam dalam pembinaan agama masyarakat Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Wahyuni, Atika (2019) Perbandingan nilai hasil belajar mata pelajaran pendidikan agama islam berdasarkan latar belakang pendidikan siswa di SMP Negeri 5 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Wahyuni, Sri (2015) Akhlak mahasiswa di luar kampus (studi terhadap mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yang berasal dari Kabupaten Pasaman Barat). Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Wahyuni, Sri (2018) Pemahaman keagamaan pelaku lesbian dan gay di Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Wahyuni, Wiwin (2009) Peranan tokoh agama dalam pembinaan akhlak remaja di Desa Manunggang Jae Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Wardah, Wardah (2019) Pemberian metode direktif dalam meningkatkan kecerdasan emosional anak pada aktivitas membaca Al-Qur’an di Desa Hutabargot Julu Kabupaten Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Wardia, Asmi (2017) Hubungan keteladanan guru dengan karakter siswa di SD Swasta Nurul Ilmi Islam Terpadu Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Waruwu, Sarnila (2014) Kehidupan keagamaan remaja di Desa Anggoli Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah ditinjau dari persfektif pendidikan islam. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Wateh, Miss Suraiya (2019) Peran guru pendidikan agama Islam (PAI) dalam pengembangan kecerdasan emosional siswa di Sekolah Ma’had Muhammadiyah Patani (Selatan Thailand). Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Wati, Arni (2011) Hubungan persepsi siswa terhadap pemberian ganjaran dari guru Pendidikan Agama Islam dengan kepribadian siswa di SMKS Kampus Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Y

Yannur, Kholidah (2016) Peranan orangtua dalam menumbuhkan motivasi beragama dalam diri anak di desa Simangambat Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Yanti, Efrida (2014) Implementasi pendekatan sistem pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 2 Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Yanti, Irma (2009) Peranan alim ulama dalam pembinaan pendidikan agama remaja Desa Hutabaringin Maga Kabupaten Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Yanti, Novi (2017) Proses komunikasi antarpribadi dalam pengembangan hubungan(analisis semiotik terhadap novel Assalamualaikum Beijing karya Asma Nadia). Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Yanti, Nurlida (2015) Peningkatan aktivitas belajar PAI siswa melalui model pembelajaran cooperative learning tipe team game tournament pada materi iman kepada Rasul Allah di kelas V SD Negeri 244 Simpang Mandepo Kec. Muarasipongi. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Yanti, Royda (2021) Upaya kepala sekolah dan guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan suasana religius di MAN Bunga Bondar, Kecamatan Sipirok. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Yanto, Agus (2017) Kepatuhan terhadap karakteristik dan kode etik pada mahasiswa jurusan pendidikan agama islam IAIN Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Yuli, Sartika (2018) Kesulitan siswa kelas VIII dalam belajar Al-Qur’an Hadis di Perguruan Thawalib Darur Rahmat Sibolga. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Yuli, Sartika (2021) Problematika dalam pembinaan karakter siswa muslim di SMP Negeri 1 Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah. Masters thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Yunita, Defi (2018) Mutu Manajemen pembelajaran pendidikan agama islam di MIN 2 Pasaman (studi kasus: perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi). Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Yusliana, Yusliana (2014) Upaya pembinaan kemampuan baca Al-Qur’an bagi anak di Desa Paraman Ampalu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Yusnaida, Yusnaida (2016) Strategi guru pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik di SD Negeri 200306 Batunadua Kota Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Yusoh, Miss Saitong (2018) Problematika mahasiswa Islam Patani (Thailand selatan) dalam melanjutkan studi di IAIN Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Yusoh, Yalee (2020) Strategi majlis agama islam Patani dalam mengembangkan dakwah islam di Patani Selatan Thailand. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Yusriannur, Yusriannur (2009) Sikap orangtua dalam pembinaan akhlak anak di Desa Bonda Kase Kecamatan Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Yusridah, Yusridah (2015) Konsep Pendidik Menurut Hamka. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Z

Zubaidah, Zubaidah (2018) Penerapan metode kisah dalam peningkatan pengamalan salat anak pada orangtua tunggal di desa Manegen Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Zuhandri, Zuhandri (2017) Peran shalat berjama’ah sebagai media pendidikan islam di Masjid Al- Abror Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Zulfahmi, Zulfahmi (2018) Motivasi da’i dalam menyampaikan dakwah kepada ibu-ibu pengajian di Pondok Pesantren Subulussalam Desa Sayurmaincat Kecamatan Kotanopan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Zulkarnain, Iskandar (2010) Nilai-nilai pendidikan Islam dalam novel “Laskar Pelangi” karya Andrea Hirata. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Zurnetti, Irya (2014) Hubungan keikutsertaan mahasiswa di organisasi ekstra kampus dengan prestasi belajar mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam di IAIN Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

This list was generated on Fri Oct 7 03:01:52 2022 WIB.